Основне информације

Ниво студија
Основне струковне студије


Звање које се стиче
Струковни инжењер електротехнике и рачунарства (Струк. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
2 / 4


Укупан број ЕСПБ бодова
120


Основне струковне студије Електроенергетика - обновљиви извори електричне енергије трају три године и вреде 180 бодова. Завршетком ових студија стиче се звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Чорба др Золтан
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 2, Семестар: Зимски

Примена микропроцесора у енергетици2120.007
Енергетска електроника3210.007
Напајање индустријских погона3300.007
Лабораторија из електричних машина1030.004
Електроенергетски системи2100.005

Година: 2, Семестар: Летњи

Индустријски протоколи и мреже3300.007
Електромоторни погони3300.007
Изборни предмет 12200.006
Инсталације стамбених објеката2020.005
Лабораторија из индустријских погона2020.005

Година: 3, Семестар: Зимски

Ветроелектране3300.007
Енергетска електроника у дистрибутивним мрежама2110.006
Изборни предмет 23210.007
Изборни предмет 32020.006
Стручна пракса0006.004

Година: 3, Семестар: Летњи

Припрема и конекција обновљивих извора на мрежу2110.005
Изборни предмет 42200.004
Изборни предмет 53110.006
Изборни предмет 63110.006
Изборни предмет 72200.003
Завршни рад - истраживачки рад0000.003
Завршни рад - израда и одбрана0003.003