Основне информације

Ниво студија
Основне струковне студије


Звање које се стиче
Струковни инжењер електротехнике и рачунарства (Струк. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
2 / 4


Укупан број ЕСПБ бодова
120


Основне струковне студије Електроенергетика - обновљиви извори електричне енергије трају три године и вреде 180 бодова. Завршетком ових студија стиче се звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Чорба др Золтан
ДоцентТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 2, Семестар: Зимски

Примена микропроцесора у енергетици21207
Енергетска електроника32107
Напајање индустријских погона33007
Лабораторија из електричних машина10304
Електроенергетски системи21005

Година: 2, Семестар: Летњи

Индустријски протоколи и мреже33007
Електромоторни погони33007
Изборни предмет 122006
Инсталације стамбених објеката20205
Лабораторија из индустријских погона20205

Година: 3, Семестар: Зимски

Ветроелектране33007
Енергетска електроника у дистрибутивним мрежама21106
Изборни предмет 232107
Изборни предмет 320206
Стручна пракса00064

Година: 3, Семестар: Летњи

Припрема и конекција обновљивих извора на мрежу21105
Изборни предмет 422004
Изборни предмет 521106
Изборни предмет 631106
Изборни предмет 722003
Завршни рад - истраживачки рад00003
Завршни рад - израда и одбрана00033