Основне академске студије / Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

 Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара (Дипл.инж. заштите катас.дог. и пож.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Учестале појаве природних катастрофа и пожара, како у свету, тако и на нашим просторима, постају један од најважнијих светских проблема и чиниоца даљег одрживог развоја људске цивилизације....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Лабан др Мирјана
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Основе управљања ризиком од катастрофалних догађаја и пожара42007
Хемијски феномени у инжењерству30306
Техничка физика20204
Математика 133006
Основе информационих технологија20306

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 233006
Отпорност друштва на хазарде32005
Основе пројектовања и израде техничке документације41207
Увод у електротехнику33006
Грађевински материјали и конструкције42007

Година: 2, Семестар: Зимски

Увод у машинство32008
Основни принципи осигурања32005
Статистичке методе22106
Климатологија22004
Одабрана поглавља из психологије32004
Изборни предмет 120002

Година: 2, Семестар: Летњи

Хазарди32005
Уређаји и системи у заштити од пожара33005
Управљање ризиком и одрживи развој насеља33007
Ризици при манипулисању опасним материјама22006
Примењене информационе технологије20408

Година: 3, Семестар: Зимски

Основи термодинамике са преносом топлоте22005
Елементи зграда и инсталације22006
Моделовање и симулација у управљању ризиком30306
Институционални оквири управљања ризицима22006
Аспекти безбедности у изграђеном окружењу41207

Година: 3, Семестар: Летњи

Системи за детекцију, дојаву и упозорење22005
Изборни предмет 200006
Изборни предмет 3 - Страни језик20003
Изборни предмет 400006
Изборни предмет 500005
Изборни предмет 600005

Година: 4, Семестар: Зимски

Елементи циклуса катастрофалних догађаја32005
Мере код одбране од поплава22005
Изборни предмет 700005
Изборни предмет 800005
Изборни предмет 900006
Стручна пракса00064

Година: 4, Семестар: Летњи

Методе анализе ризика33005
Утицај земљотреса на грађевинске објекте22005
Изборни предмет 1000005
Изборни предмет 1100005
Дипломски рад - истраживачки рад00005
Дипломски рад - израда и одбрана00035