Podaci o zvanju
NazivSpecijalista inženjer zaštite životne sredine (Spec. inž. zašt. živ. sred)
Naučno poljeTehničko-tehnološke nauke
Grupa naučnih oblastiInženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
Nivo studijaSpecijalističke akademske studije
Studijski programi na kojima se stiče zvanje
OznakaNazivJezikDužina studijaTrajanjeUkupno ESPB
Z00Inženjerstvo zaštite životne sredineSrpski jezik2390