Просторије објекта: Економска школа и Гимназија у ЛознициГимназијска 5Лозница

НазивСпратНамена
Читаоница 000080Читаоница
Канцеларија 000070Канцеларија
Канцеларија за студентске организације 000101Канцеларија
Рачунарска учионица 1 000041Компјутерске лабораторије
Рачунарска учионица 2 000051Компјутерске лабораторије
Рачунарска учионица 3 000111Компјутерске лабораторије
Студентска служба 000060Студентска служба
Учионица број 1 000011Слушаоница,учионица
Учионица број 2 000021Слушаоница,учионица
Учионица број 3 000031Слушаоница,учионица