Просторије објекта: ЈугодрвоБулевар Ослобођења 133Нови Сад

НазивСпратНамена
Канцеларија 105 1051Канцеларија
Канцеларија 106 1061Канцеларија
Канцеларија 107 1071Канцеларија
Канцеларија 108 1081Канцеларија
Канцеларија 109 1091Канцеларија
Канцеларија 208 2082Канцеларија
Канцеларија 209 2092Канцеларија
Канцеларија 210 2102Канцеларија
Канцеларија 211 2112Канцеларија
Канцеларија 212 2122Канцеларија
Канцеларија 213 2132Канцеларија
Канцеларија 214 2142Канцеларија
Канцеларија 215 2152Канцеларија
Канцеларија 216 2162Канцеларија
Канцеларија 217 2172Канцеларија
Канцеларија 218 2182Канцеларија
Лабораторија 101 1011Компјутерске лабораторије
Лабораторија 104 1041Компјутерске лабораторије
Лабораторија 110 1101Компјутерске лабораторије
Лабораторија 111 1111Компјутерске лабораторије
Лабораторија П02 P020Компјутерске лабораторије
Лабораторија П03 P030Компјутерске лабораторије
Лабораторија П04 P040Компјутерске лабораторије
Лабораторија П05 P050Компјутерске лабораторије
Лабораторија ПО1 P010Компјутерске лабораторије
ЛИФТ LIFT0Остало
ЛИФТ LIFT11Остало
ПОРТИРНИЦА POR0Портирница
Учионица 102 1021Слушаоница,учионица
Учионица 103 1031Слушаоница,учионица
Учионица 112 1121Слушаоница,учионица