Просторије објекта: ЈугодрвоБулевар Ослобођења 133Нови Сад

НазивСпратНамена
101 1011Компјутерске лабораторије
102 1021Слушаоница,учионица
103 1031Слушаоница,учионица
104 1041Компјутерске лабораторије
105 1051Канцеларија
106 1061Канцеларија
107 1071Канцеларија
108 1081Канцеларија
109 1091Канцеларија
110 1101Компјутерске лабораторије
111 1111Компјутерске лабораторије
112 1121Слушаоница,учионица
208 2082Канцеларија
209 2092Канцеларија
210 2102Канцеларија
211 2112Канцеларија
212 2122Канцеларија
213 2132Канцеларија
214 2142Канцеларија
215 2152Канцеларија
216 2162Канцеларија
217 2172Канцеларија
218 2182Канцеларија
ЛИФТ LIFT0Остало
ЛИФТ LIFT11Остало
П02 P020Компјутерске лабораторије
П03 P030Компјутерске лабораторије
П04 P040Компјутерске лабораторије
П05 P050Компјутерске лабораторије
ПО1 P010Компјутерске лабораторије
ПОРТИРНИЦА POR0Портирница