Просторије објекта: IT college ИнђијаИнђијаИнђија

НазивСпратНамена
Амфитеатар 100101Амфитеатар
Библиотека и читаоница факултета 200012Библиотека
Интернет центар 100201Компјутерске лабораторије
Канцеларија 000030Канцеларија
Канцеларија 000040Канцеларија
Комуникационо чвориште / сервер 100151Разводни ормар
Лабораторија за мреже 100011Слушаоница,учионица
Лабораторија за мреже 100021Слушаоница,учионица
Остава за одржавање 100181Остало
Просторије за консултације 100111Вежбаоница
Просторије за консултације 100121Вежбаоница
Рачунарска учионица 100031Компјутерске лабораторије
Рачунарска учионица 100041Компјутерске лабораторије
Рачунарска учионица 100051Компјутерске лабораторије
Рачунарска учионица 100061Компјутерске лабораторије
Рачунарска учионица 100071Компјутерске лабораторије
Сала за посебне намене 100131Сала
Учионица за аудиторну наставу 100081Слушаоница,учионица
Учионица за аудиторну наставу 100091Слушаоница,учионица
Зборница 100141Сала