Просторије објекта: Лабораторије департмана за грађевинарство и геодезијуДр Симе Милошевића 2Нови Сад

НазивСпратНамена
Амфитеатар са 120 места 1071Амфитеатар
Чајна кухиња 0060Бифе
Чајна кухиња 2142Бифе
Чајна кухиња са оставом 3133Бифе
Директор 1031Канцеларија
Електро опрема и уређаји 00D0Разводни ормар
Кабинет 2012Канцеларија
Кабинет 2022Канцеларија
Кабинет 2032Канцеларија
Кабинет 2042Канцеларија
Кабинет 2052Канцеларија
Кабинет 2062Канцеларија
Кабинет 2072Канцеларија
Кабинет 2082Канцеларија
Кабинет 2092Канцеларија
Кабинет 2102Канцеларија
Кабинет 2112Канцеларија
Кабинет 2122Канцеларија
Кабинет 2132Канцеларија
Кабинет 3023Канцеларија
Кабинет 3033Канцеларија
Кабинет 3043Канцеларија
Кабинет 3053Канцеларија
Кабинет 3063Канцеларија
Кабинет 3073Канцеларија
Кабинет 3083Канцеларија
Кабинет 3093Канцеларија
Кабинет 3103Канцеларија
Кабинет 3113Канцеларија
Кабинет 3123Канцеларија
Конференцијска сала 1041Свечани салон
Лаборанти S060Лабораторија за рад наставничког особља
Лабораторија 0040Лабораторијски простор
Лабораторија 3013Лабораторијски простор
Лабораторија за агрегат + облутак S030Лабораторијски простор
Лабораторија за бетон S010Лабораторијски простор
Лабораторија за геодезију и путеве 0020Лабораторијски простор
Лабораторија за геомеханику и фундирање 0010Лабораторијски простор
Лабораторија за хидротехнику S050Лабораторијски простор
Лабораторија за испитивање конструкција S070Лабораторијски простор
Лабораторија за неорганска везива 0050Лабораторијски простор
Лабораторија за органска везива 0030Лабораторијски простор
Лабораторија за ОТГ 1061Лабораторијски простор
Лабораторија за РК 1051Лабораторијски простор
Магацин лабораторије за бетон S090Складиште
Механичка својства материјала S040Лабораторијски простор
Нега бетона S020Лабораторијски простор
Подстаница S0A0Подстаница
Портирница 00A0Портирница
Секретарица 1021Канцеларија
Складишни простор S080Складиште
Спремачице и чајна кухиња 1081Канцеларија