Просторије објекта: ФТН - Институти машинског одсекаВладимира Перића Валтера 2Нови Сад

НазивСпратНамена
Администраторска просторија A2-011Канцеларија
Б4-0А B4-0A0Лабораторијски простор
Б4-0Б B4-0B0Лабораторијски простор
Б4-0Ц B4-0C0Лабораторија за рад наставничког особља
Б4-0Д B4-0D0Лабораторија за рад наставничког особља
Б4-1А B4-1A1Компјутерске лабораторије
Б4-4А B4-4A1Компјутерске лабораторије
Б4-5 B4-51Компјутерске лабораторије
Б4-5А B4-5A1Компјутерске лабораторије
Ђ2-2 Đ2-20Лабораторијски простор
Ђ4-1А Đ4-1A1Лабораторијски простор
Ђ5-1А Đ5-11Слушаоница,учионица
Кабинет 0020Канцеларија
Кабинет 0030Канцеларија
Кабинет 0040Канцеларија
Кабинет 0060Канцеларија
Кабинет 006A0Канцеларија
Кабинет 0080Канцеларија
Кабинет 0120Канцеларија
Кабинет 0130Канцеларија
Кабинет 013A0Канцеларија
Кабинет 013B0Канцеларија
Кабинет 0140Канцеларија
Кабинет 014A0Канцеларија
Кабинет 0150Канцеларија
Кабинет 015A0Канцеларија
Кабинет 016A0Канцеларија
Кабинет 0170Канцеларија
Кабинет 10/10Канцеларија
Кабинет 1011Канцеларија
Кабинет 101A1Канцеларија
Кабинет 101B1Канцеларија
Кабинет 101V1Канцеларија
Кабинет 1021Канцеларија
Кабинет 1031Канцеларија
Кабинет 103A1Канцеларија
Кабинет 1051Канцеларија
Кабинет 105A1Канцеларија
Кабинет 1061Канцеларија
Кабинет 1071Канцеларија
Кабинет 107A1Канцеларија
Кабинет 107B1Канцеларија
Кабинет 1101Канцеларија
Кабинет 1121Канцеларија
Кабинет 112a1Канцеларија
Кабинет 1131Канцеларија
КАБИНЕТ 113A1Канцеларија
Кабинет 1141Канцеларија
Кабинет 1151Канцеларија
Кабинет 1161Канцеларија
Кабинет 1191Канцеларија
Кабинет 1201Канцеларија
Кабинет 1211Канцеларија
Кабинет 1221Канцеларија
Кабинет 1231Канцеларија
Кабинет 1261Канцеларија
Кабинет 126A1Канцеларија
Кабинет 126B1Канцеларија
Кабинет 126C1Канцеларија
Кабинет 129B1Канцеларија
Кабинет 129C1Канцеларија
Кабинет 129D1Канцеларија
Кабинет 1311Канцеларија
Кабинет 1321Канцеларија
Кабинет 1331Канцеларија
Кабинет 1341Канцеларија
Кабинет 1351Канцеларија
Кабинет 1361Канцеларија
Кабинет 1371Канцеларија
Кабинет 137A1Канцеларија
Кабинет 137B1Канцеларија
Кабинет 1381Канцеларија
Кабинет 1391Канцеларија
Кабинет 1401Канцеларија
Кабинет 160Канцеларија
Кабинет 180Канцеларија
Кабинет 18A0Канцеларија
Кабинет 190Канцеларија
Кабинет 5A0Канцеларија
Кабинет A10Канцеларија
Кабинет A3-31Канцеларија
Кабинет B60Канцеларија
Кабинет D4-11Канцеларија
Кабинет D4-31Канцеларија
Кабинет D5-20Канцеларија
Кабинет D5-30Канцеларија
Кабинет D5-41Канцеларија
Кабинет D5-51Канцеларија
Кабинет DJ-110Канцеларија
Кабинет DJ-120Канцеларија
Кабинет DJ-420Канцеларија
Кабинет Đ3-30Канцеларија
Канцеларија 0010Канцеларија
Канцеларија 001A0Канцеларија
Канцеларија 1081Канцеларија
Канцеларија 1091Канцеларија
Канцеларија 109A1Канцеларија
Канцеларија 1111Канцеларија
Канцеларија 1171Канцеларија
Канцеларија 1181Канцеларија
Канцеларија 240Канцеларија
Канцеларија D3-00Канцеларија
Канцеларија D3-20Канцеларија
Канцеларија Đ3-20Канцеларија
Канцеларија сефа одсека 111A1Канцеларија
Канцеларија шефа масин.одсека 1291Канцеларија
Компресорска станица D2-10Остало
Кухиња V10Кухиња
Лаб.за маш.конст.,трансп.и грађ.маш.;Лаб.за симул.и логист.Лаб.за мер.,мехатр. D50Лабораторијски простор
Лабораторија 0050Лабораторијски простор
Лабораторија 0070Лабораторијски простор
Лабораторија 0090Лабораторијски простор
Лабораторија 0100Лабораторијски простор
Лабораторија 010A0Лабораторијски простор
Лабораторија 1041Лабораторијски простор
Лабораторија 104A1Лабораторијски простор
Лабораторија 1241Лабораторијски простор
Лабораторија 1251Лабораторијски простор
ЛАБОРАТОРИЈА A2-411Компјутерске лабораторије
Лабораторија A3-20Лабораторијски простор
Лабораторија A60Лабораторијски простор
Лабораторија D00Лабораторијски простор
Лабораторија D10Лабораторијски простор
Лабораторија D5-10Лабораторијски простор
Лабораторија DJ50Лабораторијски простор
Лабораторија G3-1A1Слушаоница,учионица
Лабораторија G3-21Лабораторијски простор
Лабораторија G3-211Канцеларија
Лабораторија MID01Компјутерске лабораторије
Лабораторија MIV10Компјутерске лабораторије
Лабораторија V3-61Канцеларија
Лабораторија V371Слушаоница,учионица
Лабораторија атести; Лабораторија моторна возила A30Лабораторијски простор
Лабораторија Г3-1К G31Лабораторијски простор
ЛАБОРАТОРИЈА ИЗЖС A-80Лабораторијски простор
Лабораторија за деформисање D40Лабораторијски простор
Лабораторија за флуиде B20Лабораторијски простор
Лабораторија за флуиде B30Лабораторијски простор
Лабораторија за интегрисану производњу V3-10Лабораторијски простор
Лабораторија за котлове и грејање B50Лабораторијски простор
Лабораторија за ливење DJ-410Лабораторијски простор
Лабораторија за машине,алате G20Лабораторијски простор
Лабораторија за материјале DJ-10Лабораторијски простор
Лабораторија за материјале DJ20Лабораторијски простор
Лабораторија за мерење у термотехници 20-A0Лабораторијски простор
Лабораторија за метрологију V40Лабораторијски простор
Лабораторија за примењену хемију 0110Лабораторијски простор
Лабораторија за термичку обраду DJ30Лабораторијски простор
Лабораторија за термичку обраду DJ40Лабораторијски простор
Лабораторија за заваривање D30Лабораторијски простор
МИ А2-2 A2-21Компјутерске лабораторије
МИ А2-4 A2-41Вежбаоница
наставна уционица 125/20Лабораторијски простор
Остава BG-11Складиште
Остава BG-21Складиште
Портирница 10B0Портирница
Рачунарска лабараторија A2-11Компјутерске лабораторије
Сервер соба A2-001Серверска просторија
Соба V-10Канцеларија
Спремачице 290Остало
Трафо станица G10Остало
Учионица A2-31Вежбаоница
Учионица A3-2g1Слушаоница,учионица
Учионица B10Слушаоница,учионица
УЧИОНИЦА B4-10Слушаоница,учионица
Учионица B4-21Слушаоница,учионица
Учионица B4-31Слушаоница,учионица
Учионица B4-41Вежбаоница
Учионица BG-01Слушаоница,учионица
Учионица D3-30Слушаоница,учионица
Учионица D4-21Слушаоница,учионица
Учионица Đ3-10Слушаоница,учионица
Учионица Đ4-11Слушаоница,учионица
Учионица Đ4-20Слушаоница,учионица
Учионица G3-1C1Слушаоница,учионица
Учионица G50Слушаоница,учионица
Учионица GRID0Вежбаоница
Учионица MIGRI0Вежбаоница
Учионица MIV21Слушаоница,учионица
Учионица MIV40Слушаоница,учионица
Учионица SO10Слушаоница,учионица