Просторије објекта: ФТН - Центар за велике системе(Јапан)Илије Ђуричића 3Нови Сад

НазивСпратНамена
Кабинет 31Канцеларија
Кабинет 41Канцеларија
Кабинет 51Канцеларија
Кабинет 61Канцеларија
Кабинет 71Канцеларија
Канцеларија 81Канцеларија
Кухиња 101Кухиња
Лабораторија за аутоматско управљање 141Компјутерске лабораторије
Лабораторија за геоинформационе системе и технологије 111Лабораторијски простор
Лабораторија за интелигентно управљање и биомедицински инжињеринг 131Лабораторијски простор
Лабораторија за симулацију 11Лабораторијски простор
Лабораторија за управљање процесима 21Лабораторијски простор
Рачунарска лабораторија 121Компјутерске лабораторије
Трпезарија 91Кухиња
Учионица 151Слушаоница,учионица