Просторије објекта: ФТН - ТМДФрушкогорска 11Нови Сад

НазивСпратНамена
Кабинет 1011Канцеларија
Кабинет 1021Канцеларија
Кабинет 1051Канцеларија
Кабинет 1141Канцеларија
Кабинет 1181Канцеларија
Кабинет 11B0Канцеларија
Кабинет 1201Канцеларија
Кабинет 1211Канцеларија
Кабинет 1221Канцеларија
Кабинет 1231Канцеларија
Кабинет 1241Канцеларија
Кабинет 1251Канцеларија
Кабинет 1271Канцеларија
Кабинет 1281Канцеларија
Кабинет 1291Канцеларија
Кабинет 129B1Канцеларија
Кабинет 1301Лабораторија за рад наставничког особља
Кабинет 130A1Канцеларија
Кабинет 130B1Канцеларија
Кабинет 1311Канцеларија
Кабинет 1321Канцеларија
Кабинет 1331Канцеларија
Кабинет 1361Канцеларија
Кабинет 13911Канцеларија
Кабинет 13921Канцеларија
Кабинет 13931Канцеларија
Кабинет 13941Канцеларија
Кабинет 13951Канцеларија
Кабинет 13961Канцеларија
Кабинет 13971Канцеларија
Кабинет 13981Канцеларија
Кабинет 1401Канцеларија
Кабинет 1411Канцеларија
Кабинет 1421Канцеларија
Кабинет 1431Канцеларија
Кабинет 1441Канцеларија
Кабинет 1451Канцеларија
Кабинет 1461Канцеларија
Кабинет 1471Канцеларија
Кабинет 149A1Канцеларија
Кабинет 1501Канцеларија
Кабинет 1511Канцеларија
Кабинет 1521Канцеларија
Кабинет 154a1Канцеларија
Кабинет 160Канцеларија
Кабинет 16A0Канцеларија
Кабинет 16B0Канцеларија
Кабинет 170Канцеларија
Кабинет 18A0Канцеларија
Кабинет 18B0Канцеларија
Кабинет 18C0Канцеларија
Кабинет 400Канцеларија
Кабинет 420Канцеларија
Кабинет 430Канцеларија
Кабинет 450Канцеларија
Кабинет 560Канцеларија
Кабинет 9B0Канцеларија
Кабинет 9C0Канцеларија
Кабинет 9D0Канцеларија
Канцеларија 1041Канцеларија
Канцеларија 104A1Канцеларија
Канцеларија 105a1Канцеларија
Канцеларија 1071Канцеларија
Канцеларија 1091Канцеларија
Канцеларија 1101Канцеларија
Канцеларија 1121Канцеларија
Канцеларија 470Канцеларија
Копирница 500Остало
Кухиња 1171Слушаоница,учионица
Кухиња 1531Кухиња
Лаб.за дистр.изворе;Лаб.за обнов.изворе;Лаб.за испит.електр.маш;Лаб.за енер.еле. 190Лабораторијски простор
Лабор. за методе програмирања и тест.софтвера;Лаборат.за разв. и тест. софтвера 180Компјутерске лабораторије
Лабор.за мерење неелектр.велич.;Лабор. за информ.системе и базе података 70Лабораторијски простор
Лабораторија 10B0Лабораторијски простор
Лабораторија 11A0Лабораторијски простор
Лабораторија 11C0Канцеларија
Лабораторија 11D0Лабораторијски простор
Лабораторија 12A0Компјутерске лабораторије
Лабораторија 140Лабораторијски простор
Лабораторија 1481Лабораторијски простор
Лабораторија 14A0Лабораторијски простор
Лабораторија 1561Лабораторијски простор
Лабораторија 15A0Лабораторијски простор
Лабораторија 18/10Лабораторија за рад наставничког особља
Лабораторија 300Лабораторијски простор
Лабораторија 30A0Лабораторија за рад наставничког особља
Лабораторија 31A0Лабораторијски простор
Лабораторија 370Лабораторијски простор
Лабораторија 440Лабораторијски простор
Лабораторија 460Лабораторијски простор
Лабораторија 480Слушаоница,учионица
Лабораторија 510Лабораторијски простор
Лабораторија 530Лабораторијски простор
Лабораторија 540Лабораторијски простор
Лабораторија 570Лабораторијски простор
Лабораторија 590Лабораторијски простор
Лабораторија 9A0Лабораторијски простор
Лабораторија за алгоритме и архитектуре дигиталне обраде сигнала 1571Лабораторијски простор
Лабораторија за електричне машине 260Лабораторијски простор
Лабораторија за електронска мерења 250Лабораторијски простор
Лабораторија за метрологију 120Лабораторијски простор
Лабораторија за пројектовање дигиталних система 350Лабораторијски простор
Лабораторија за рачунарске мреже 360Лабораторијски простор
Лабораторија за рачунарску технику 310Лабораторијски простор
Лабораторија за системе у интегрисаним службама 1551Лабораторијски простор
Лабораторија за системско програмирање и управљање у реалном времену 1541Лабораторијски простор
Лабораторија за техничке информационе системе у електроенергетици 114a0Лабораторијски простор
Лабораторија за вештачку интелегенцију; Лаборат. за интернет и мултим.системе 150Лабораторијски простор
Лабораторије RT-L0Лабораторијски простор
Магацин 340Складиште
Наставна учионица 380Слушаоница,учионица
Остава 1581Складиште
Остава 18D0Складиште
Остава 230Складиште
Остава 290Складиште
Остава 330Складиште
Остава 550Складиште
Остава 600Складиште
Портирница 20Портирница
Сала за дипломце 580Сала
Соба за спремачице 200Гардероба
ТМД 115 1151Сала
ТМД 149 1491Лабораторијски простор
ТМД 32 320Лабораторијски простор
ТМД 8 80Лабораторијски простор
Учионица 410Слушаоница,учионица
Учионица RT10Слушаоница,учионица
Учионица RT20Слушаоница,учионица
Учионица RT30Слушаоница,учионица
Учионица RT40Слушаоница,учионица
Учионица RT50Слушаоница,учионица