О Факултету


04.11.2014. - 11:47 

Факултет техничких наука је једна од најсавременије организованих високообразовних  институција у региону са традицијом дугом 58 година, познат и признат у целом свету, а инжењери образовани на овом Факултету, раде и постижу запажене резултате у сваком предузећу које има било какве везе са технологијом, производњом, образовањем или  услугама, јер од свих занимања која се у нашој земљи образују, техника је и даље најтраженија.

Факултет техничких наука је у 2007. години акредитован за обављање научне делатности, реакредитован 2010. године. Маја 2008. године је међу првима у Србији акредитован и као високошколска установа за обављање наставне делатности. Почетком 2013. године Факултет техничких наука акредитовао је 88 студијских програма а у току 2014. године нови студијски програм на основним и мастер академским студијама.

Сви студијски програми основних, мастер и докторских академских студија су акредитовани за извођење наставе на енглеском језику.

Први је на овим просторима, 2004. године, пре потписивања Болоњске декларације, почео са издавањем додатка дипломи који је након тога усвојен као модел за издавање на Универзитету у Новом Саду, а на препоруку Министарства просвете и спорта Републике Србије и на осталим Универзитетима у земљи. Од 2006. године и мастер диплома се издаје на српском и енглеском језику што је у великој мери олакшало проходност и запошљавање наших студената у Европи и свету.

Сталне иновације наставног процеса имају за резултат високу спремност наших инжењера за решавање конкретних пословних проблема. Факултет је први у бившој Југославији, 2000. године сертификовао систем квалитета према међународним стандардима ISO 9001: 2000 код Савезног завода за стандардизацију и код Међународне сертификационе организације RWTÜV из Есена. Данас, једини у земљи и региону поседује интегрисани систем менаџмента, што  подразумева поред поменутог и стандарде ISO 14001 и ISO 18001.


Кључне речи за будућност су:
- КВАЛИТЕТ
- ЕФИКАСНОСТ и
- МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ у свим процесима и у свим деловима факултета.

У складу са оним што се овде учи, са бројним могућностима и високим процентом  успешних, који су у професионални живот кренули управо одавде, визија ФТН-а гласи:

“ВИСОКО МЕСТО У ДРУШТВУ НАЈБОЉИХ”

www.ftn.uns.ac.rs