Студије


13.09.2014. - 14:10 

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ


Области из којих се организују студије за извођење наставе на српском односно енглеском језику.
Машинско инжењерство

   Производно машинство (ОАС, МАС)
   Механизација и конструкционо машинство (ОАС, МАС)
   Енергетика и процесна техника (ОАС, МАС)
   Техничка механика и дизајн у техници (ОАС, МАС)
   Машинство (ДС)

Електротехничко и рачунарско инжењерство

   Енергетика, електроника и телекомуникације (ОАС, МАС, САС, ДС)
   Рачунарство и аутоматика (ОАС, МАС, ДС)
   Примењено софтверско инжењерство (ОАС, МАС)
   Мерење и регулација (ОАС, МАС)
   Софтверско инжењерство и информационе технологије (ОАС, МАС)
   Софтверско инжењерство и информационе технологије (Лозница) (ОАС)

Грађевинско инжењерство

   Грађевинарство (ОАС, МАС, ДС)

Саобраћајно инжењерство

   Саобраћај и транспорт (ОАС, МАС)
   Поштански саобраћај и телекомуникације (ОАС, МАС)
   Саобраћај (ДС)

Архитектура

   Архитектура (ОАС, МАС, САС, ДС)
   Дигиталне технике, дизајн и продукција (МАС)

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

   Индустријско инжењерство (ОАС, МАС, САС)
   Индустријско инжењерство – Напредне инжењерске технологије (МАС)
   Индустријско инжењерство – Развој и управљање животним циклусом (МАС)
   Инжењерски менаџмент (ОАС, МАС, САС)
   Енергетски менаџмент (МАС)
   Индустријско инжењерство/ Инжењерски менаџмент (ДС)
   Инжењерство информационих система (ОАС, МАС)

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

   Инжењерство заштите животне средине (ОАС, МАС, САС, ДС)
   Инжењерство заштите на раду (ОАС, МАС, ДС)

Геодетско инжењерство

   Геодезија и геоматика (ОАС, МАС, САС, ДС)

Интердисциплинарне студије

   Графичко инжењерство и дизајн (ОАС, МАС, ДС)
   Сценска архитектура, техника и дизајн (ОАС, МАС, ДС)
   Мехатроника (ОАС, МАС, ДС)
   Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара (ОАС, МАС)
   Чисте енергетске технологије (ОАС, МАС)
   Примењена математика (Математика у техници) (МАС, ДС)
   Биомедицинско инжењерство (ОАС, МАС)
   Логистичко инжењерство и менаџмент (МАС)
   Инжењерство третмана и заштита вода (МАС)
   Планирање и управљање регионалним развојем (МАС)
   Рачунарска графика (Анимација у инжењерству) (ОАС, МАС, ДС)
   Енергетска ефикасност у зградарству (САС)
   Техничка механика (ДС)

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


   Електроенергетика - обновљиви извори електричне енергије (ОСС, ССС)
   Софтверске и информационе технологије (ОСС)
   Електроника и телекомуникације (ОСС)
   Инжењерски менаџмент (ССС)

   МБА- Међународне практично оријентисане мастер студије (Master of Business Administration)*
ОАС - основне академске студије
МАС - мастер академске студије
САС - специјалистичке академске студије
ДС - докторске академске студије
ОСС - основне струковне студије
ССС - специјалистичке струковне студије