Систем студија


12.09.2014. - 14:11 
Академске студије се организују као:

Основне академске студије (студије првог степена) – трају четири године (вреде најмање 240 бодова). Завршетком основних академских студија стиче се звање дипломираног инжењера одговарајуће области.

Мастер академске студије (студије другог степена) – трају једну или две године и вреде у зависности од трајања студијског програма најмање 60 односно 120 ЕСПБ бодова. Завршетком мастер студија стиче се звање мастер инжењера или мастер уметности дате области.

Специјалистичке академске студије (студије другог степена) – трају једну или једну и по годину и вреде у зависности од трајања студијског програма најмање 60 односно 90 ЕСПБ бодова. Завршетком специјалистичких академских студија стиче се звање специјалиста инжењер одговарајуће области.

Докторске академске студије (студије трећег степена) – трају три године и вреде најмање 180 ЕСПБ бодова. Завршетком докторских студија стиче се звање доктора наука или доктора уметности дате области.

Струковне студије се организују као:

Основне струковне студије (студије првог степена) – трају три године и вреде најмање 180 ЕСПБ бодова. Завршетком основних струковних студија стиче се звање струковни инжењер дате области.

Специјалистичке струковне студије (студије другог степена) – трају једну или две године и вреде, у зависности од трајања студијског програма, најмање 60 односно 120 ЕСПБ бодова. Завршетком специјалистичких студија стиче се звање специјалиста струковни инжењер дате области.

Међународне практично орјентисане мастер студије (студије другог степена) – Master of Business Administration – MBA: трају две године и вреде најмање 120 ЕСПБ бодова. Завршетком МБА студија стиче се звање специјалиста струковни инжењер менаџмента.