Колико трају студије?


12.09.2014. - 14:08 
Наставни процеси се већ десет година одвијају по наставним плановима и програмима који су усклађени са Болоњском декларацијом.

•    сви предмети су једносеместрални
•    у току студија врши се перманентно проверавање знања студената
•    сваки предмет носи одређени број бодова / кредита