Шта је додатак дипломи?


12.09.2014. - 14:07 
Додатак дипломи је документ који се припаја дипломи високог образовања са циљем побољшања међународне „очигледности” и олакшавања академског и професионалног препознавања квалификација (диплома, степена, сертификата, итд). Конципиран је тако да нуди опис природе, степена, контекста, садржаја и статуса студија које је похађао и успешно завршио студент именован у оригиналној дипломи, којој се овај додатак припаја. Факултет техничких наука је први у нашој земљи увео Додатак дипломи који је након тога усвојен као модел за издавање на Универзитету у Новом Саду, а на препоруку Министарства просвете и спорта Републике Србије и на осталим Универзитетима у земљи.


Резултати рада на пољу усклађивања наставног процеса на Факултету техничких наука, у складу са Болоњском декларацијом, на министарској конференцији у Бергену нашој су земљи, донели бодове у оцени примене Болоњског процеса у Србији.