Saradnik u nastavi Petar Mitrović


Nedostaje slika

Petar Mitrović

Saradnik u nastavi


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeSaradnik u nastavi

Rođen je 1998. godine u Zrenjaninu, a odrastao u malom banatskom mestu Bočar. Osnovnu školu „Dositej Obradović“ u Bočaru završava kao nosilac Vukove diplome, a Srednju stručnu školu „Miloš Crnjanski“ sa usmerenjem arhitektonski tehničar u Kikindi kao učenik generacije.

Bio je stipendista Fondacije Nj.K.V. Prestolonaslednika Aleksandra za obrazovanje i kulturu kao jedan od Dvadeset najboljih đaka generacije srednjih škola u Srbiji i Republici Srpskoj 2017. godine.

Takođe, 2017. godine upisuje Fakultet tehničkih nauka, na kom završava osnovne akademske studije arhitekture sa 9,48 prosečnom ocenom u toku studiranja. Uporedno sa prvom godinom na fakultetu završava IT Academy u Beogradu na odseku 3D Design & CAD za modul Architectural Design. Naredne dve godine stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Od druge godine akademskih studija bio je angažovan kao student saradnik u nastavi na Departmanu za arhitekturu i urbanizam na predmetima Uvod u arhitektonski dizajn 1 i 2, Uvod u arhitektonsko projektovanje i Arhitektonske tehnologije 1.

Tokom studija je bio stipendista svoje opštine Novi Bečej u školskoj 2017/18. godini, dok je naredne tri godine, 2018-2021. školske godine, bio stipendista Ministarstva za prosvetu i obrazovanje. Na četvrtoj godini akademskih studija bio je stipendista Fondacije za mlade talente Republike Srbije kao jedan od 1000 najboljih studenata završne godine osnovnih akademskih studija.

Diplomski rad na Fakultetu tehničkih nauka sa nazivom Adaptacija muzejskog kompleksa Terra u Kikindi pod mentorstvom prof. dr Miljane Zeković brani sa najvišom ocenom. Rad je prezentovan u sklopu samostalne izložbe u CLPU Terra u Kikindi 10. novembra 2021. godine.

Njegovi radovi su izlagani na izložbama NVO Oktobarh, u Digitalnoj galeriji Kabineta505, na izložbama rađenim zajedno sa BAZA - platforma za prostorne prakse, Društvo arhitekata Novog Sada i Efemera Kolektivom, kao i na 22. Salonu arhitekture u Novom Sadu gde sa timskim radom, Projekat Studentskog Kulturnog Centra Novi Sad, osvaja Specijalnu nagradu za realizaciju u Vojvodini u kategoriji Studentskih radova. Na sledećem, 23. Salonu arhitekture u Novom Sadu dobija Priznanje u kategoriji studentskih radova za svoj diplomski rad Adaptacija Muzejskog Kompleksa Terra u Kikindi. Takođe, kao saradnik na projektu Novi Sad - Moderni grad sa BAZA - platforma za prostorne prakse, dobijaju Gran Prix nagradu.

Član je Društva arhitekata Novog Sada.

Saradnik u nastavi
04.03.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi04.03.2022.03.03.2023.Katedra za arhitekturu i urbanizam
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Saradnik u nastaviArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka04.03.2023.
Saradnik u nastaviArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka04.03.2022.