Asistent sa doktoratom Jelena Đokić


Nedostaje slika

Jelena Đokić

Asistent sa doktoratom


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent sa doktoratom
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Asistent sa doktoratom
15.02.2024.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent24.02.2023.14.02.2024.Katedra za matematiku
Asistent24.02.2020.23.02.2023.Katedra za matematiku
Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiĐokić J., Doroslovački K., Bodroža Pantić O.: A Spanning Union of Cycles in Thin Cylinder, Torus and Klein Bottle Grid Graphs, Mathematics, 2023, ISSN 2227-7390
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuĐokić J., Doroslovački K., Bodroža Pantić O.: The Structure of the 2-factor Transfer Digraph Common for Rectangular, Thick Cylinder and Moebius Strip Grid Graphs, AADM, Applicable analysis and discrete mathematics, 2023
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBodroža Pantić O., Kwong H., Đokić J., Doroslovački R., Pantić M.: ENUMERATION OF HAMILTONIAN CYCLES ON A THICK GRID CYLINDER — PART I I: CONTRACTIBLE HAMILTONIAN CYCLES, Applicable Analysis and Discrete Mathematics, Faculty of Electrical Engineering, Belgrade, 2022, Vol. 16, No. 1, pp. 246-287
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuDoroslovački R., Đokić J., Pantić B., Bodroža Pantić O.: THE PROOF OF THE PEREPECHKO’s CONJECTURE CONCERNING NEAR-PERFECT MATCHINGS ON CmxPn CYLINDERS OF ODD ORDER., AADM, Applicable analysis and discrete mathematics, 2019, Vol. 13, No. 2, pp. 361-377
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuĐokić J., Doroslovački K., Bodroža Pantić O.: The Structure of the 2-factor Transfer Digraph common for Thin Cylinder, Torus and Klein Bottle Grid Graphs, FILOMAT, 2024, Vol. 38, No. 1, pp. 57-65, ISSN 0354-5180
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomĐokić J., Bodroža Pantić O., Doroslovački K.: A spanning union of cycles in rectangular grid graphs, thick grid cylinders and Moebius strips, Transactions on Combinatorics, 2023, ISSN 2251-8657
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐokić J., Doroslovački K.: Bolja aproksimacija polinoma pouzdanosti hamak mreža, 7. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 28 Maj, 2022, pp. 96-101, ISBN 978-86-6022-438-7
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent sa doktoratomTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka15.02.2024.
AsistentTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka24.02.2023.
AsistentTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka24.02.2020.