Asistent dr Simona Prokić


Nedostaje slika

dr Simona Prokić

Asistent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Simona Kašterović rođena je 12.03.1992. u Brčkom, Bosna i Hercegovina. Gimnaziju "Vaso Pelagić" u Brčkom završila je 2011. godine sa prosečnom ocenom 5,00. Nakon toga je upisala osnovne akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, smer Diplomirani profesor matematike. Osnovne studije je završila 2015. godine, sa prosečnom ocenom 9,42. Zatim je upisala master akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Matematika u tehnici i završila ih 2017. godine sa prosečnom ocenom 9,78, odbranivši master rad pod nazivom "Kripkeove semantike za intuicionističku logiku i lambda račun". Od 2017.godine je student doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Matematika u tehnici.

Od novembra 2016. godine je zaposlena na katedri za matematiku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Asistent
20.09.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent01.10.2021.19.09.2023.Katedra za matematiku
Asistent01.10.2018.30.09.2021.Katedra za matematiku
Saradnik u nastavi01.11.2016.Katedra za matematiku
NazivU Ustanovi
Probabilistic reasoning in computation and simple type theory

Doktorat

Matematičke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2024

Kripkeove semantike za intuicionističku logiku i lambda račun

Master rad

Matematičke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2017

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKašterović S., Gilezan S.: Kripke-style Semantics and Completeness for Full Simply Typed Lambda Calculus, Journal of Logic and Computation, 2020, Vol. 30, No. 8, pp. 1567-1608, ISSN 0955-792X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGilezan S., Kašterović S., Liquori L., Marinković B., Ognjanović Z., Stefanović T.: Federating digital contact tracing using structured overlay networks , Computer Science and Information Sistems, 2022, Vol. 19, No. 3, pp. 1261-1282, ISSN 1820-0214
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniProkić I., Gilezan S., Kašterović S., Popović M., Popović M., Kaštelan I.: Correct orchestration of Federated Learning generic algorithms: formalisation and verification in CSP, 8. Conference on the Engineering of Computer Based Systems (ECBS), Vesteros: Springer, 16-18 October, 2023, pp. 274-288, ISBN 978-3-031-49251-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGilezan S., Ivetić J., Kašterović S., Ognjanović Z., Savić N.: Towards Probabilistic Reasoning in Type Theory - The Intersection Type Case, 11. Foundations of Information and Knowledge Systems, Dortmund: Springer, 17-21 February, 2020, pp. 122-139
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKašterović S., Pagani M.: The Discriminating Power of the Let-in Operator in the Lazy Call-by-Name Probabilistic λ-Calculus , 4. International Conference on Formal Structures for Computation and Deduction, Dortmund: Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 24-30 June, 2019
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGilezan S., Ivetić J., Kašterović S., Ognjanović Z., Savić N.: Probabilistic Reasoning About Simply Typed Lambda Terms, 9. Symposium on Logical Foundations of Computer Science, Deerfield Beach: Springer, 8-11 January, 2018, pp. 170-189
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSilvia Ghilezan, Jelena Ivetić, Simona Kašterović, Zoran Ognjanović, Nenad Savić: Probabilistic reasoning about simply typed lambda terms, LFCS 2018 - Logical Foundations of Computer Science, Florida, USA, January 2018, Lecture Notes in Computer Science 10703: 170-189
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduSimona Kašterović, Michele Pagani, Towards Probabilistic Testing of Lambda Terms, 7. . Logic and Applications, Dubrovnik, 24.-28. September, 2018
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduKašterović S., Gilezan S.: Towards Probabilistic Reasoning about Typed Combinatory Terms, 28. International conference on Types for Proofs and Programs, Nant, 20-25 June, 2022
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduKašterović S., Gilezan S.: Probabilistic Reasoning about Typed Combinatory Logic, 11. Logic and Applications, Dubrovnik, 26-30 September, 2022, pp. 29-31
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduKašterović S.: Towards Logic of Combinatory Logic, 10. Logic and Applications, Dubrovnik, 20-24 September, 2021, pp. 34-36
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduKašterović S., Gilezan S.: Kripke-style semantics for Full Simply Typed Lambda Calculus, 9. Logic and Applications, Dubrovnik, 21-25 September, 2020, pp. 12-14
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduGilezan S., Kašterović S.: Towards Completeness of Full Simply Typed Lambda Calculus, 26. International conference on Types for Proofs and Programs, Turin, 2-5 March, 2020, pp. 164-166
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduKašterović S., Gilezan S.: Kripke Semantics for Lambda Calculus with Pairs and Disjoint Sums , 8. Logic and Applications, Dubrovnik, 23-27 September, 2019, pp. 23-25
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduKašterović S.: Kripkeove semantike za lambda račun sa parovima i sumama , 1. Kongres mladih matematičara u Novom Sadu, Novi Sad, 3-5 October, 2019, pp. 24-25
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduKašterović S., Pagani M.: Towards Probabilistic Testing of Lambda Terms , 7. Logic and Applications, Dubrovnik, 24-28 September, 2018, pp. 21-23
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduKašterović S., Gilezan S., Ivetić J., Ognjanović Z., Savić N.: Towards Probabilistic Reasoning about Typed Lambda Terms , 24. International conference on Types for Proofs and Programs, Braga, 18-21 June, 2018, pp. 41-42
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKašterović S.: Kripke semantike u intuicionističkoj iskaznoj logici, 2. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 23-24 Jun, 2017, pp. 93-99
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduS. Ghilezan, J. Ivetić, S. Kašterović, Z. Ognjanović, N. Savić, Towards probabilistic reasoning about simply typed lambda terms, Sedma nacionalna konferencija Verovatnosne logike i njihove primene, Beograd, Srbija, 8. - 8. Nov, 2017, pp. 11 - 12
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduKašterović S., Gilezan S., Ivetić J., Ognjanović Z., Savić N.: Towards probabilistic reasoning about simply typed lambda terms , 7. Verovatnosne logike i njihove primene, Beograd, 8 Novembar, 2017, pp. 11-12
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduProkić I., Gilezan S., Prokić S., Popović M., Popović M., Kaštelan I.: Orkestracija algoritama federativnog učenja iz ugla formalizacije i verifikacije, 1. Konferencija "Veštačka inteligencija", Beograd: SANU, 26-27 Decembar, 2023
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaProkić S.: Probabilistic reasoning in computation and simple type theory, Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2024
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.10.2021.
AsistentTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.10.2018.
Saradnik u nastaviTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.11.2017.
Saradnik u nastaviTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.11.2016.