doc. dr Vladimir Dimovski


Nedostaje slika

dr Vladimir Dimovski

Docent


Telefon+381 21 485 26
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Rođen sam 1978. godine u Novom Sadu. Godine 1999. upisujem Akademiju umetnosti u rodnom gradu, odsek Likovni, grupa za Grafiku, na kojoj sam diplomirao 2004. godine i stekao zvanje Diplomirani grafičar – profesor likovne kulture. Godine 2005. upisujem magistarske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Odsek za Istoriju umetnosti, sa kojih prelazim na doktorske studije 2008. godine. Doktorsku tezu Manifest kao posebno delo avangarde sam odbranio 2012. godine.

Živim u Novom Sadu, u kom i radim od 2003. godine kao nastavnik u Gimnaziji „Isidora Sekulić“, od 2005. do 2016. godine u Srednjoj školi za dizajn „Bogdan Šuput“, a od 2016. na Fakultetu tehničkih nauka na departmanu za Grafičko inženjerstvo i dizajn.

Docent
17.11.2017.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u zvanju asistenta sa doktoratom01.04.2016.Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
NazivU Ustanovi
Manifest kao posebno delo avangarde

Doktorat

Istorijske, arheološke i klasične nauke

Filozofski fakultet

2012

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaMaravić M., Dimovski V.: Analiza industrije video-igara u Srbiji: ka novim zvanjima i obrazovnim profilima, Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet, 2016, str. 119-130, ISBN 978-86-6065-354-5, UDK: 004:316.77
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPuškarević I., Nedeljković U., Dimovski V., Možina K.: An eye tracking study of attention to print advertisements: Effects of typeface figuration, Journal of Eye Movement, 2016, Vol. 9, No 5, pp. 1-18, ISSN 1995-8692
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPušnik N., Primož W., Dimovski V., Puškarević I.: Recognition of words with jumbled letters, 8. Conference on Information and Graphic Arts Technology, Ljubljana, 7-8 Jun, 2018
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPinćjer I., Nedeljković U., Dimovski V., Adamović (Majkić) S.: Student Responses to Interactive Learning Trough Various Multimedia Content, 8. International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 3-4 Novembar, 2016, pp. 473-480, ISBN 9788678928673
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDimovski V., Pinćjer I., Puškarević I.: Introduction to motion graphic design, 8. INTERNATIONAL Symposium on Graphic Engineering and Design GRID, Novi Sad: Fakultet tehničkuh nauka, 3-4 Novembar, 2016, pp. 469-472, ISBN 9788678928673
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDimovski V.: Manifest u istoriji moderne umetnosti, Zbornik Narodnog muzeja u Beogradu. Istorija umetnosti, 2012, No XX-2, pp. 299-309, ISSN 0352-2466, UDK: 7.01 ; 7.037.3
(M53) Rad u naučnom časopisuDimovski V., Puškarević I.: Creative Approach to Visual Learning: The Use of Filmmaking Techniques and the Rhetoric of Typography, Opus et Educatio, 2017, Vol. 4, No 2, pp. 1-12, ISSN 2064-9908
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaDimovski V.: Manifest kao posebno delo avangarde, Beograd, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2012
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentIstorija umetnosti i dizajnaUniverzitet u Novom Sadu17.11.2017.
Asistent sa doktoratomGrafičko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka01.04.2016.