Istraživač saradnik Vladimir Pilić


Nedostaje slika

Vladimir Pilić

Istraživač saradnik


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeIstraživač saradnik
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Istraživač saradnik
24.12.2017.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač pripravnik01.01.2015.Departman za energetiku i procesnu tehniku
NazivU Ustanovi
Prilog modeliranju dinamičkog ponašanja parne turbine sa oduzimanjem pare za potrebe daljinskog grejanja

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJovanović A., Pilić V.: Dealing with risk-risk interdependencies and tradeoffs in relation to development and use of new technologies, Journal of Risk Research, 2013, Vol. 16, No 3-4, pp. 393-406, ISSN 1366-9877
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPilić V., Kosanić T., Ćeranić M., Grković V.: Specifična toplota produkata sagorevanja deponijskog gasa, 2. Industrijska energetika i zaštita životne sredine, IEEP, Zlatibor: Društvo termičara Srbije, 22-26 Jun, 2010, ISBN 978-86-7877-012-8, UDK: 620.9(082)(0.034.2)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDorić J., Pilić V., Bešić I., Hodolič J.: Application of reverse engineering based on feature recognition, 10. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad, 9-10 Oktobar, 2009, pp. 125-128
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaĆeranić M., Kosanić T., Pilić V., Đurić S.: Sastav koksnog ostatka dobijenog procesom pirolize poljoprivredne i drvne biomase, Termotehnika, 2016, Vol. 62, No 1, pp. 85-90, ISSN 0350-218X
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaĆeranić M., Grković V., Pilić V., Kosanić T.: Kosagorevanje gasa iz gasifikatora biomase i prirodnog gasa i specifična toplota produkata, Elektroprivreda, 2010, Vol. 63, No 2, pp. 155-161, ISSN 0013-5755, UDK: 620.9
(M53) Rad u naučnom časopisuPilić V., Dorić J., Hodolič J., Bešić I., Vukelić Đ.: Short contribution of application of reverse engineering based on feature recognition, Education, Research and Innovation, 2010, Vol. 3, No 2, pp. 14-18, ISSN 1337-9089
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Istraživač saradnikTermotehnika, termoenergetika i upravljanje energijomFakultet tehničkih nauka24.12.2017.
Istraživač pripravnikTermotehnika i termoenergetikaFakultet tehničkih nauka24.12.2014.
Stipendista Min.nauke na dokt.studijamaProcesna tehnika02.03.2011.
Stipendista Min.nauke na dokt.studijamaProcesna tehnika01.10.2008.