Asistent-master Nikola Nikolić


Nedostaje slika

Nikola Nikolić

Asistent-master


Telefon021/485-2426
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent-master

Nikola Nikolić je rođen 1988. godine u Loznici. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 2011. godine sa temom Realizacija DLNA medija plejer aplikacije za Android platformu. Master rad je odbranio 2012. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu sa temom Jedno rešenje implementacije i integracije PMA programske podrške televizijskih prijemnika. Od novembra 2012. godine radi kao asistent-saradnik u nastavi na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

 

Asistent-Master
01.01.2015.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.01.2014.01.12.2014.Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
NazivU Ustanovi
Realizacija DLNA media plejer aplikacije za Android platformu

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Jedno rešenje implementacija i integracije PMA programske podrške televizijskog prijemnika

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić N., Savić G., Molnar R., Gostojić S., Milosavljevic B.: Management of Accreditation Documents in Serbian Higher Education using ontology based on ISO 82045 standards, 6. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik, 28. Februar - 2. Mart, 2016, ISBN 978-86-85525-18-6, pp. 148-153
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić N., Savić G., Segedinac M., Gostojić S., Konjović Z.: RDF Stores Performance Test on Servers with Average Specification, 5. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik, 8-11 Mart, 2015, ISBN 978-86-85525-16-2, pp. 67-72
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Nikolić N., Savić G., Segedinac M., Konjović Z.: Migration from Sakai to Canvas, 4. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik, 9-13 Mart, 2014, ISBN 978-86-85525-14-8, pp. 366-370
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSavić G., Segedinac M., Nikolić N., Konjović Z.: Sakai CLE in Serbian Higher Education, 4. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik, 9-13 Mart, 2014, ISBN 978-86-85525-14-8, pp. 328-332
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić N., Savić G., Milosavljević B.: E-Course generator based on ontology of accreditation documents, 7. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik, 12-15 Mart, 2017, pp. 361-365, ISBN 978-86-85525-19-3
(M53) Rad u naučnom časopisuNikolić Nikola, Popović Miroslav, Maruna Tomislav, Miljković Goran: Jedno rešenje implementacija i integracije PMA programske podrške televizijskog prijemnika, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad, 8/2012., ISSN 0350-428X, pp. 1620 - 1624
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNikolić N., Popović M., Maruna T., Miljković G.: One solution DLNA media pleyer application on Android platform, international regional IEEE Conference - TELFOR, Belgrade 2011., ISBN 978-1-4577-1499-3, pp. 1390-1393.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNikolić N., Maruna T., Kuzmanović N., Mihić V., Peković V.: Jedno rešenje rukovanja bežičnim multifunkcionalnim daljinskim upravljačem, međunarodna regionalna IEEE konferencija TELFOR, Beograd 2010., ISBN 978-86-7466-392-9, pp. 1001-1004.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent-masterPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka01.01.2018.
Asistent-masterPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka01.01.2015.
Saradnik u nastaviPrimenjene računarske nauke i informatika01.01.2014.
Saradnik u nastaviRačunarska grafika01.11.2013.
Saradnik u nastaviRačunarska grafika01.11.2013.
Saradnik u nastaviRačunarska grafikaFakultet tehničkih nauka01.11.2012.