doc. dr Igor Mujan


Nedostaje slika

dr Igor Mujan

Docent


Telefon021/485-2396
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 009

Igor Mujan je rođen 25. maja 1987. godine u Novom Sadu. Nakon završenog osnovnog i srednjeg obrazovanja, 2006. godine upisuje osnovne akademske studije Energetike i procesne tehnike na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Završava trogodišnji program u oktobru 2009. godine, a master diplomu stiče u septembru 2011. godine. U septembru 2021. godine završava doktorske studije Mašinstva na Fakultetu tehnički nauka i stiče zvanje doktora nauka sa temom disertacije: „Model inteligentne platforme za ocenu kvaliteta unutrašnje sredine u sektoru zgradarstva“.
Dosadašnje pedagoško iskustvo Igor Mujan je stekao višegodišnjim radom na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu u zvanju asistenta, gde je izvodio vežbe iz većeg broja nastavnih disciplina iz oblasti energetike i procesne tehnike. U nastavnom procesu, povezujući naučni i stručni rad, on implementira najnovije domete nauke o energetici i procesnoj tehnici. Izvođenje vežbi je realizovao sa visokim stepenom akademske odgovornosti i savesti, što pokazuje visoka ocena pedagoškog rada od strane studenata. Igor je član relevantnih međunarodnih stručnih asocijacija na polju toplotne tehnike. Tokom dosadašnjeg rada iskazao je sposobnost timskog rada, dok je u komunikaciji sa kolegama i studentima korektan i spreman na saradnju.
Igor Mujan u toku dosadašnjeg rada ima relativno veliki broj naučnih i stručnih radova. Radovi su objavljeni u međunarodnim časopisima (SSCI/SCI) i to: 5 radova kategorije M21a i 2 rada kategorije M22. Takođe, ima radove objavljene u zbornicima radova sa naučnih skupova održanih u inostranstvu - 9 radova kategorije M33 i 2 rada kategorije M34. O naučno-istraživačkom radu Igora Mujana, odnosno doprinosu nauci, svedoči i ostvareni koeficijent kompetentnosti koji iznosi 76. Takođe, ima veći broj citata u naučnim časopisima. Igor Mujan je bio aktivno uključen u projektna istraživanja u segmentu energetskih sistema u javnim zgradama Republike Srbije, u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije „TR33058“.

Docent
21.03.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač pripravnik01.04.2012.01.09.2014.Departman za energetiku i procesnu tehniku
Stručni saradnik-Laborant01.10.2021.31.03.2022.Katedra za toplotnu tehniku
Stručni saradnik-Laborant01.10.2020.30.09.2021.Katedra za toplotnu tehniku
Asistent01.10.2014.Katedra za toplotnu tehniku
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.10.2017.31.03.2022.Katedra za toplotnu tehniku
NazivU Ustanovi
SAVREMENI SISTEMI NEKONVENCIONALNOG GREJANJA I HLAĐENJA PRIMENJENI NA KUĆU POVRŠINE 350M2

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

MODEL INTELIGENTNE PLATFORME ZA OCENU KVALITETA UNUTRAŠNJE SREDINE U SEKTORU ZGRADARSTVA

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2021

INTEGRALNI PRISTUP PROJEKTOVANJU U ZGRADARSTVU SA PRIMEROM IDEJNOG REŠENJA DRAKE WELL MUZEJA PA/USA

Master rad

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiMujan I., Ličina D., Kljajić M., Čulić A., Anđelković A.: Development of indoor environmental quality index using a low-cost monitoring platform, Journal of Cleaner Production, 2021, Vol. 312, No. 127846, ISSN 0959-6526
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiMujan I., Demanega I., Singer B., Anđelković A., Babich F., Ličina D.: Performance assessment of low-cost environmental monitors and single sensors under variable indoor air quality and thermal conditions , Building and Environment, 2021, Vol. 187, No. 107415, ISSN 0360-1323
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiMujan I., Anđelković A., Munćan V., Kljajić M., Ružić D.: Influence of Indoor Environmental Quality on human Health and Productivity - A Review, Journal of Cleaner Production, 2019, Vol. 217, pp. 646-657, ISSN 0959-6526
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiAnđelković A., Mujan I., Dakić S.: Experimental validation of a EnergyPlus model: Aplication of a multi-storey naturally ventilated double skin facade, Energy and Buildings, 2016, Vol. 118, No 4/2016, pp. 27-36, ISSN 0378-7788
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiKljajić M., Anđelković A., Mujan I.: Assessment of relevance of different effects in energy infrastructure revitalization in non-residential buildings, Energy and Buildings, 2016, Vol. 116, pp. 684-693, ISSN 0378-7788
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuPetrović J., Medojević M., Mujan I.: Energy indicators for public buildings in Autonomous Province of Vojvodina with focus on healthcare, educational and administrative buildings, Thermal Science, 2016, Vol. 20, No Supplement 2, pp. 331-342, ISSN 0354-9836, UDK: DOI:10.2298/TSCI151005020P
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuAnđelković A., Kljajić M., Macura D., Munćan V., Mujan I., Tomić M., Vlaović Ž., Stepanov B.: Building Energy Performance Certificate—A Relevant Indicator of Actual Energy Consumption and Savings?, Energies, 2021, Vol. 14, No. 12, pp. 3455-3455, ISSN 1996-1073
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMujan I., Munćan V., Anđelković A., Kljajić M.: Indoor Environment Quality and its Impact on Health and Productivity - A Literature Review , 3. SEE SDEWES conference, Novi Sad, 30-4 June, 2018
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMunćan V., Mujan I., Anđelković A., Kljajić M.: Integrated Sustainable Building Design Applied on a Research and Development Facility, 3. SEE SDEWES conference, Novi Sad, 30-4 June, 2018
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŽIVANOVIĆ V., FRANCEŠKO L., BEREC G., BOTIĆ D., MUNĆAN V., Mujan I., Anđelković A.: INTEGRAL AND SUSTAINABLE BUILDING DESIGN - CONCEPTUAL SOLUTION OF A MUNICIPAL BUILDING IN BEIJING, 47. International HVAC
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAnđelković A., Petrović J., Kljajić M., Mujan I.: Experimental Validation of a Multi-Storey Naturally Ventilated Double Skin Facade, 16. Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia – SIMTERM, Sokobanja: University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering in Niš, 22-25 Oktobar, 2013, pp. 151-158, ISBN 978-86-6055-076-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMujan I., Anđelković A., Spasojević M., Petrović J., Kljajić M.: Potential Energy Efficiency Improvments on Faculty of Technical Sciences Institute, 16. Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia – SIMTERM, Sokobanja: University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering in Niš, 22-25 Oktobar, 2013, pp. 466-473, ISBN ISBN 978-86-6055-076
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPetrović J., Medojević M., Medojević M., Mujan I.: Energy Indicators of Public Buildings in AP Vojvodina With Focus On Hospitals, Schools And Administrative Buildings, 7. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Phuket, 19-20 Jun, 2015
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŽivanić M., Munćan V., Mujan I., Anđelković A.: Integrated Sustainable Building Design of the Two Story Office, Research and Development Facility, New York, USA, 46. International Congress on Heating, Refrigerating and Air-Conditioning, Beograd: SMEITS, 2-4 Decembar, 2015, pp. 356-363, ISBN 978-86-81505-79-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMujan I., Anđelković A., Petrović J., Kljajić M.: Energy Systems and Their Use in Public Sector in Autonomous Province of Vojvodina, 16. Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia – SIMTERM, Sokobanja: University of Nis, Facult of Mechanical Engineering Nis, 22-25 Oktobar, 2013, pp. 588-594, ISBN 978-86-6055-043-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMujan I., Petrović J., Perić M., Anđelković A., Kljajić M.: Energy Indicators in Public Sector in Autonomous Province of Vojvodina, 4. INDUSTRIAL ENERGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN SOUTH EASTERN EUROPEAN COUNTRIES, Divčibare: Društvo termičara Srbije, 26-29 Jun, 2013, pp. 23-23, ISBN 978-86-7877-023-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐaković D., Mujan I., Anđelković A.: A Way of Effective Diffusivity Determination, 4. INDUSTRIAL ENERGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN SOUTH EASTERN EUROPEAN COUNTRIES, Divčibare: Društvo termičara Srbije, 26-29 Jun, 2013, pp. 34-34, ISBN 978-86-7877-023-4
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMujan I., Anđelković A.: Interisani pristup projektovanju u zgradarstvu - primer idejnog rešenja muzeja "Drake Well" u Tituscille-u, Pa, SAD, Klimatizacija Grejanje Hlađenje (KGH), 2012, pp. 75-82, ISSN 0350-1426
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentTermotehnika, termoenergetika i upravljanje energijomFakultet tehničkih nauka21.03.2022.
AsistentTermotehnika, termoenergetika i upravljanje energijomFakultet tehničkih nauka01.10.2017.
AsistentTermotehnika i termoenergetikaFakultet tehničkih nauka01.10.2014.
Istraživač pripravnikTermoenergetika i termotehnika01.04.2013.