Asistent sa doktoratom Cvijetin Mlađenović


Nedostaje slika

Cvijetin Mlađenović

Asistent sa doktoratom


Telefon021/485-2345
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent sa doktoratom
KancelarijaKabinet 107
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Asistent sa doktoratom
26.11.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik30.01.2013.01.02.2014.Departman za proizvodno mašinstvo
Istraživač pripravnik01.01.2011.01.01.2013.Departman za proizvodno mašinstvo
Stručni saradnik-Laborant06.03.2020.Katedra za mašine alatke, tehnološke procese, fleksibilne tehnološke sisteme i procese projektovanja
Asistent-Master06.03.2014.Katedra za mašine alatke, tehnološke procese, fleksibilne tehnološke sisteme i procese projektovanja
NazivU Ustanovi
EFEKTI PRIMJENE GRUPIH PRIPREMAKA U POJEDINAČNOJ I MALOSERIJSKOJ PROIZVODNJI

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

RAZVOJ TROOSNE MAŠINE ALATKE SA PARALELNOM KINEMATIKOM

Master rad

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuŽivković A., Zeljković M., Mlađenović C., Tabaković S., Milojević Z., Hadžistević M.: A study of thermal behavior of the machine tool spindle, Thermal Science, 2019, Vol. 23, No 3, pp. 2117-2130, ISSN 0354-9836
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMlađenović C., Tabaković S., Zeljković M.: Design of 3-DOF machine tool based on hybrid mechanism, 7. International Triennial Conference "Heavy Machinery" - HM, Vrnjacka Banja: Faculty of Mechanical Engineering, 29-2 Jun, 2011, pp. 19-26, ISBN ISBN 978-86-82631-58
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTabaković S., Mlađenović C., Zeljković M., Gatalo R.: Analysis of kinematic characteristics of machine tools using a virtual model, 34. International Conference on Production Engineering, Niš: Faculty of Mechanical Engineering, 28-30 Septembar, 2011, pp. 113-116, ISBN 978-86-6055-019-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMlađenović C., Zeljković M., Tabaković S., Hadžistević M.: Application of laser measuring systems for testing the geometric accuracy of machine tools, 1. Regional Conference - Mechatronics in Practice and Education (MECH-CONF), Subotica: Subotica Tech, College of Applied Sciences, 8-10 Decembar, 2011, pp. 257-263, ISBN 978-86-85409-67-7, UDK: 077.5(082)
(M53) Rad u naučnom časopisuMlađenović C., Tabaković S., Zeljković M.: Kinematic analysis of machine tool based on O-X glide hybrid mechanism using a symbolic virtual model, Journal of Production Engineering, 2012, Vol. 15, No 1, pp. 37-40, ISSN 1821-4932
(M53) Rad u naučnom časopisuMlađenović C., Zeljković M., Tabaković S.: Razvoj troosne mašine alatke sa paralelnom kinematikom, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2010, No 13, pp. 2625-2628, ISSN 0350-428X
(M53) Rad u naučnom časopisuKošarac A., Zeljković M., Mlađenović C., Živković A.: Identifikacija samoizavanih vibracija pri obradi struganjem primenom savremene dijagnostičke opreme, IMK 14 - Istraživanje i razvoj, časopis Instituta IMK "14 oktobar", Kruševac, 2013, Vol. 19, No 4, pp. 105-111, ISSN 0354-6829, UDK: UDC: 621
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZeljković M., Navalušić S., Todić V., Tabaković S., Milojević Z., Antić A., Živković A., Gerić K., Vićević M., Lukić D., Beju L., Mlađenović C., Blanuša V., Bojanić M., Jovičić G., Vukman J.: Savremeni prilazi u razvoju specijalnih rešenja uležištenja u mašinstvu i medicinskoj protetici, 38. Jupiter konferencija, Beograd: Mašinski fakultet-Beograd, 15-16 Maj, 2012, pp. 16-34, ISBN 978-86-7083-757-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMlađenović C., Tabaković S., Zeljković M., Gatalo R.: Primena paralelnih mehanizama u mašinama alatkama malih dimenzija – mini mašinama alatkama, 11. Infoteh, Jahorina: Elektrotehnički fakultet-Istočno Sarajevo, 21-23 Mart, 2012, pp. 476-480, ISBN 978-99938-624-8-2
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMlađenović C., Tabaković S., Zeljković M., Gatalo R.: Virtuelni model kao osnova za kinematsku analizu mašine alatke, 37. Jupiter konferencija, Beograd: Mašinski fakultet, 10-11 Maj, 2011, pp. 1-6, ISBN 978-86-7083-724-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMlađenović C., Tabaković S., Zeljković M.: Radni prostor O-X glide hibridnog mehanizma, 12. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, 20-22 Mart, 2013, pp. 526-529, ISBN 978-99955-763-1-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMlađenović C., Kalentić N., Blanuša V., Bojanić M., Živković A.: Strategije obrade u CAD/CAM programskim sistemima, 12. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet-Istočno Sarajevo, 20-22 Mart, 2013, pp. 509-513, ISBN 978-99955-763-1-8
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloTabaković S., Zeljković M., Mlađenović C., Gatalo R.: Uređaj za manipulaciju radnim predmetima ili alatima kod mašina alatki i industrijskih manipulatora, Beograd, Zavod za intelektualnu svojinu, Glasnik intelektualne svojine, 2012, UDK: Broj patenta RS20121243
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent sa doktoratomMašine alatke, tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanjaFakultet tehničkih nauka26.11.2020.
Asistent-masterMašine alatke, tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja06.03.2017.
Asistent-masterMašine alatke, tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja06.03.2014.
Istraživač saradnikMašine alatke, fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja30.01.2013.
Istraživač pripravnikMašine alatke, fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja29.12.2010.