Asistent sa doktoratom Sanja Ožvat


Nedostaje slika

Sanja Ožvat

Asistent sa doktoratom


Telefon021/485-2238
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent sa doktoratom
KancelarijaKabinet 712
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Asistent sa doktoratom
15.03.2019.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent-Master10.01.2013.Katedra za tehničku mehaniku
Saradnik u nastavi11.01.2011.01.12.2012.Katedra za tehničku mehaniku
NazivU Ustanovi
Regulacija reke Tinje kod naselja Brčko

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Male hidroelektrane na kanalskom sistemu Dunav-Tisa-Dunav

Master rad

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiOžvat S., Budinski Lj.:Non-uniform grid based LBM for the Saint-Venant equations, Journal of Hydrology,Volume 563, August 2018, Pages 435-445
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniР. МАРЕТИЋ, С. ОЖВАТ, А. БЕРЕЦКИ, В. ГЛАВАРДАНОВ, Buckling of circular graphene sheets in an elastic medium, 6th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Serbia, June 19-21, vol. , isbn: ISBN 978-86-909973-6-7, 2017.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBranislava N. Novaković,Sanja Ožvat: OPTIMIZATION OF A NANO ROD WITH ELASTIC SUPPORTS, The Third Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, May 12-13th 2018
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOžvat S., Mašić B., Jeftenić G., Kolaković S., Vujović S.: Friction factor determination in turbulent pipe flow regime, 4. International Congress of Serbian Society of Mechanics, Vrnjačka Banja, 4-7 Jun, 2013
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMašić B., Ožvat S., Jeftenić G., Vujović S., Kolaković S., Ožvat S.: Sedimentation transport in artificial lake Tikvara, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 15-17 Maj, 2013
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJeftenić G., Kolaković S., Ožvat S., Vujović S., Mašić B.: Utvrđivanje režima proticaja jezera Tikvara kod Bačke Palanke, 5. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak, 17-21 Februar, 2014, pp. 1715-1722, ISBN 978-86-82707-23-3
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDanilo Karličić, Sanja Ožvat, Milan Cajić, Predrag Kozić, Ratko Pavlović: BENDING VIBRATION AND STABILITY OF A MULTIPLE-NANOBEAM SYSTEM INFLUENCED BY TEMPERATURE CHANGE, Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, 2016, Vol. 14, No 1., pp. 75-88, ISSN 0354–2025
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduStojčić M., Kolaković S., Vujović S., Ožvat S. - ,,Upravljanje investicionim projektima u cilju smanjenja neprihodovane vode u javnim komunalnim preduzećima u Srbiji, na primeru Šapca'' - 16. naučno savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI)i Srpskog društva za hidrologiju (SDH)
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent sa doktoratomMehanika deformabilnog telaFakultet tehničkih nauka15.03.2019.
Asistent-masterMehanika deformabilnog telaFakultet tehničkih nauka10.01.2016.
Asistent-masterMehanika deformabilnog tela10.01.2013.
Saradnik u nastaviMehanika deformabilnog tela11.01.2012.
Saradnik u nastaviMehanika deformabilnog tela11.01.2011.