doc. Sanja Ožvat


Nedostaje slika

Sanja Ožvat

Docent


Telefon021/485-2238
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 712
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Docent
14.02.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom15.03.2019.Katedra za tehničku mehaniku
Asistent-Master10.01.2013.Katedra za tehničku mehaniku
Saradnik u nastavi11.01.2011.01.12.2012.Katedra za tehničku mehaniku
NazivU Ustanovi
Regulacija reke Tinje kod naselja Brčko

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Male hidroelektrane na kanalskom sistemu Dunav-Tisa-Dunav

Master rad

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiOžvat S., Budinski Lj.:Non-uniform grid based LBM for the Saint-Venant equations, Journal of Hydrology,Volume 563, August 2018, Pages 435-445
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniР. МАРЕТИЋ, С. ОЖВАТ, А. БЕРЕЦКИ, В. ГЛАВАРДАНОВ, Buckling of circular graphene sheets in an elastic medium, 6th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Serbia, June 19-21, vol. , isbn: ISBN 978-86-909973-6-7, 2017.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBranislava N. Novaković,Sanja Ožvat: OPTIMIZATION OF A NANO ROD WITH ELASTIC SUPPORTS, The Third Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, May 12-13th 2018
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOžvat S., Mašić B., Jeftenić G., Kolaković S., Vujović S.: Friction factor determination in turbulent pipe flow regime, 4. International Congress of Serbian Society of Mechanics, Vrnjačka Banja, 4-7 Jun, 2013
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMašić B., Ožvat S., Jeftenić G., Vujović S., Kolaković S., Ožvat S.: Sedimentation transport in artificial lake Tikvara, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 15-17 Maj, 2013
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJeftenić G., Kolaković S., Ožvat S., Vujović S., Mašić B.: Utvrđivanje režima proticaja jezera Tikvara kod Bačke Palanke, 5. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak, 17-21 Februar, 2014, pp. 1715-1722, ISBN 978-86-82707-23-3
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDanilo Karličić, Sanja Ožvat, Milan Cajić, Predrag Kozić, Ratko Pavlović: BENDING VIBRATION AND STABILITY OF A MULTIPLE-NANOBEAM SYSTEM INFLUENCED BY TEMPERATURE CHANGE, Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, 2016, Vol. 14, No 1., pp. 75-88, ISSN 0354–2025
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduStojčić M., Kolaković S., Vujović S., Ožvat S. - ,,Upravljanje investicionim projektima u cilju smanjenja neprihodovane vode u javnim komunalnim preduzećima u Srbiji, na primeru Šapca'' - 16. naučno savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI)i Srpskog društva za hidrologiju (SDH)
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentMehanika deformabilnog telaFakultet tehničkih nauka14.02.2020.
Asistent sa doktoratomMehanika deformabilnog telaFakultet tehničkih nauka15.03.2019.
Asistent-masterMehanika deformabilnog telaFakultet tehničkih nauka10.01.2016.
Asistent-masterMehanika deformabilnog tela10.01.2013.
Saradnik u nastaviMehanika deformabilnog tela11.01.2012.
Saradnik u nastaviMehanika deformabilnog tela11.01.2011.