vanr. prof. dr Neda Milić Keresteš


Nedostaje slika

dr Neda Milić Keresteš

Vanredni profesor


Telefon021/485-2625
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 411

Neda Milić je rođena 11. januara 1986. godine u Vrbasu. Osnovnu školu i gimnaziju pohađala je u rodnom gradu. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, smer grafičko
inženjerstvo i dizajn, upisuje 2004. godine. Master akademske studije završava 2009. godine sa prosečnom ocenom 10. Uporedo sa studijama grafičkog inženjerstva i dizajna završava
osnovne akademske studije Ekonomskog fakulteta u Subotici na odseku Poslovni informacioni sistemi sa prosekom 9.33.
Nakon studija, počinje da radi na departmanu za grafičko inženjerstvo i dizajn kao saradnik u nastavi, a zatim u zvanju asistenta-mastera, gde je angažovana na
predmetima: Uvod u grafičke tehnologije, Multimediji, Nauka o boji, Elektronsko izdavaštvo i Veb dizajn. U decembru 2009. godine upisuje doktorske studije na matičnom departmanu.
Od 1.10.2016. kao docent predaje na predmetima Web dizajn i Osnove kompjuterskih igara.
Autor je poglavlja u knjizi vodećeg međunarodnog značaja (M11) izdavača Springer u oblasti poboljšanja slike i video sadržaja u boji. Autor je dva rada, a koautor četiri u
časopisima sa indeksirane (SCI) liste. Objavila je preko 20 naučno-stručnih radova na skupovima u zemlji i inostranstvu i koautor je praktikuma za izvođenje nastave iz predmeta
Grafički procesi.
Angažovana je kao istraživač na projektu tehnološkog razvoja pod nazivom “Razvoj softverskog modela za unapređenje znanja i proizvodnje u grafičkoj industriji“ koje finansira Ministarstvo
za nauku i tehnološki razvoj republike Srbije.
U okviru TEMPUS projekta „Quality in Research“ bila je na dvonedeljnom studijskom usavršavanju 2014. godine na Univerzitetu VIII u Parizu.
Od septembra 2015. godine postaje član CIE komiteta TC 1-89 („Enhancement of Images for Colour Defective Observers“) koji je osnovan sa ciljem analize aktuelnog stanja u oblasti
poboljšanja slike za posmatrače sa defektnom percepcijom boja. Kao član komiteta učestvuje u pisanju tehničkog izveštaja koji analizira postojeće metode poboljšanja i definiše procedure
testiranja ovih metoda slike za određenu svrhu i određenu grupu korisnika sa poremećajima viđenja boja.
Dobitnik je nagrade ITEK2016 od organizacije IS&T Society za najbolji naučni rad objavljen u 2016. godini u časopisu Journal of Imaging Science and Technology (JIST).

Vanredni profesor
01.06.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.01.2010.01.11.2011.Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn
Docent01.05.2022.30.05.2022.Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Docent01.10.2018.30.04.2022.Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Docent01.10.2016.30.09.2021.Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Asistent sa doktoratom01.04.2016.01.09.2016.Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Asistent28.11.2011.01.03.2016.Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
NazivU Ustanovi
Razvoj i implementacija softverskog modula za pomoć osobama sa poremećajima viđenja boja

Diploma

Grafičko inženjerstvo i dizajn

Fakultet tehničkih nauka

2009

Model optimizacije slike za korisnike sa poremećajima viđenja boja

Doktorat

IMT Studije (Grafičko inženjerstvo i dizajn: Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo; Primenjene umetnosti i dizajn

Fakultet tehničkih nauka

2016

Kriterijum produkcijeOpis
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaMilić N., Novaković D., Milosavljević B.: Book title: Color Image and Video Enhancement; Chapter title: Enhancement of image content for observers with colour vision deficiencies, Springer, 2015, str. 315-343, ISBN 978-3-319-09362-8
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuVladić G., Novaković D., Kašiković N., Avramović D., Milić N.: Color appearance of textile materials applied to various geometrical shapes, Textile Research Journal, 2014, Vol. 84, No 11, pp. 1191-1199, ISSN 0040-5175, UDK: DOI: 10.1177/0040517513517968
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPál (Apro) M., Novaković D., Pál S., Dedijer S., Milić N.: Colour Space Selection for Entropy-based Image Segmentation of Folded Substrate Images, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2013, Vol. 10, No 1, pp. 43-62, ISSN 1785-8860
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKašiković N., Novaković D., Karlović I., Vladić G., Milić N.: Colourfastness of Multilayer Printed Textile Materials to Artificial Light Exposure, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2015, Vol. 12, No 1, pp. 161-173, ISSN 1785-8860, UDK: DOI 10.12700/APH.12.1.2015.1.10
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKašiković N., Novaković D., Milić N., Vladić G., Zeljković Ž., Stančić M.: THERMOVISION AND SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS OF INK VOLUME AND MATERIAL CHARACTERISTICS INFLUENCE ON COLOUR CHANGES OF HEAT TREATED PRINTED SUBSTRATES, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2015, Vol. 22, No 1, pp. 33-41, ISSN 1330-3651, UDK: DOI: 10.17559/TV-20130928115500
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKašiković N., Vladić G., Milić N., Novaković D., Milošević R., Dedijer S.: Colour fastness to washing of multi-layered digital prints on textile materials, Journal of the National Science Foundation of Sri Lanka, 2018, Vol. 46, No 3, pp. 381-391, ISSN 1391-4588
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDedijer S., Tomić I., Spiridonov I., Boeva R., Jurič (Rilovski) I., Milić N., Đurđević S.: Ink - jet imprints in just noticeable color difference evaluation, Bulgarian Chemical Communications, 2017, Vol. 49, No L, pp. 140-147, ISSN 0324-1130
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMilić N., Hoffmann M., Tómács T., Novaković D., Milosavljević B.: A Content-Dependent Naturalness-Preserving Daltonization Method for Dichromatic and Anomalous Trichromatic Color Vision Deficiencies, Journal of Imaging Science and Technology, 2015, Vol. 59, No 1, ISSN 1062-3701
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNovaković D., Milić N., Milosavljević B.: Animated vs. Illustrated Software Tutorials: Screencasts for Acquisition and Screenshots for Recalling, The International Journal of Engineering Education, 2013, Vol. 29, No 4, pp. 1013-1023, ISSN 0949-149X
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilić N., Belhadj F., Novaković D.: The customized daltonization method using discernible colour bins, 7. Colour and Visual Computing Symposium, Gjovik: IEEE, 25-26 Avgust, 2015, pp. 1-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilić N., Vladić G., Pinćjer I., Vasić J.: The application of the eye-tracking methodology for testing the effectiveness of the image enhancement processing for users with colour vision difficiencies, 8. International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 3-4 Novembar, 2016, pp. 279-286
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZeljković Ž., Novaković D., Kašiković N., Milić N., Đurđević S.: The system for processing parameter identification in printing, 8. International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of tecnical sciences, 3-4 Novembar, 2016, pp. 147-157
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVladić G., Milić N., Đurđević S., Milošević R., Stančić M.: INTEGRATION OF AUGMENTED REALITY INTO THE CAD MODELING AND ENGINEERING DRAWING TRAINING OF DESIGNERS, 8. International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID, Novi Sad: UNIVERSITY OF NOVI SAD FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES DEPARTMENT OF GRAPHIC ENGINEERING AND DESIGN, 3-4 Novembar, 2016, pp. 419-425, ISBN 978-86-78928-67-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKašiković N., Vladić G., Pál (Apro) M., Jurič (Rilovski) I., Milić N., Milošević R., Petrović S.: Rubbing fastness of textile printed with screen printing transfer technique, 11. Innovations in Publishing, Printing and Multimedia Technologies, Kaunas: Kaunas university of applied sciences, 19-20 April, 2018, pp. 67-73
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDedijer S., Jurič (Rilovski) I., Tomić I., Pál (Apro) M., Milić N., Kašiković N., Vladić G.: Prelinimary study of print mottle analysis in flexography using GLCM method, 11. Innovations in Publishing, Printing and Multimedia Technologies, Kaunas: Kaunas University of Applied Sciences, 19-20 April, 2018, pp. 33-39, ISBN 2029-4638
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDedijer S., Tomić I., Pál (Apro) M., Jurič (Rilovski) I., Pavlović Ž., Milić N.: Repeatability and reproduction accuracy in electrophotography for color difference evaluations, 9. INTERNATIONAL Symposium on Graphic Engineering and Design GRID, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 8-10 Novembar, 2018, pp. 313-321, ISBN 978-86-6022-115-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPinćjer I., Milić N., Puškarević I., Miketić N.: Conversion of virtual reality into a mixed reality, 9. INTERNATIONAL Symposium on Graphic Engineering and Design GRID, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 8-10 Novembar, 2018, pp. 583-590, ISBN 978-86-6022-115-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilić N., Novaković D., Zeljković Ž.: Development of plug-in for optimizing colours of graphic and web designs for persons with dichromatic vision deficiencies, 11. AIC 2011 Midterm Meeting of the International Colour Association (AIC) - Interaction of Colour
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilić N., Novaković D., Kašiković N., Dedijer S.: Enhancing employability and competitiveness in graphic and creative industries using blended learning environment, 1. WBCInno International conference, Novi Sad, 18 Septembar, 2015
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVladić G., Sadžakov M., Kašiković N., Milić N., Stančić M.: UTICAJ ŠTAMPANIH BOJA NA DOŽIVLJENU VREDNOST TEKSTILNOG PROIZVODA, 4. Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji Dizajn, Tehnologija, Menadžment, Beograd: Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment, 6-7 Jun, 2014, pp. 107-112, ISBN 978-86-87017-30-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKašiković N., Pál (Apro) M., Milošević R., Milić N., Jurišić B.: INFLUENCE OF TEXTILE WASHING TREATMENT ON READABILITY OF QR CODES, 7. INTERNATIONAL Symposium on Graphic Engineering and Design GRID, Novi Sad: FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES, DEPARTMENT OF GRAPHIC ENGINEERING AND DESIGN, 13-14 Novembar, 2014, pp. 119-125, ISBN 978-86-7892-645-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVladić G., Avramović D., Sadžakov M., Milić N., Kecman M.: THE INFLUENCE OF PACKAGING SHAPE ON PERCEIVED PRODUCT VALUE AND CONSUMER NICHE, 7. INTERNATIONAL Symposium on Graphic Engineering and Design GRID, Novi Sad: FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES DEPARTMENT OF GRAPHIC ENGINEERING AND DESIGN, 13-14 Novembar, 2014, pp. 461-466, ISBN 978-86-7892-645-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilić N., Kašiković N., Novaković D.: THE INFLUENCE OF VIEWING CONDITIONS ON COLOUR GAMUT OF RED-GREEN VISION DEFICIENCIES, 7. INTERNATIONAL Symposium on Graphic Engineering and Design GRID, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 13-14 Novembar, 2014, pp. 317-323, ISBN 978-86-7892-647-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVladić G., Kašiković N., Novaković D., Milić N., Avramović D.: Predikcija reprodukcije sekundarnih mešavina boja na osnovu rezultata reprodukcije procesnih boja u digitalnoj štampi papirnih podloga, 19. International Symposium in the field of pulp, paper, packaging and graphics, Zlatibor: Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, 25-28 Jun, 2013, pp. 83-87, ISBN 978-86-7401-304-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilić N., Novaković D., Majnarić I., Vladić G.: QUALITY TESTING OF TACTILE BRAILLE PRINTS REPRODUCED WITH UV INK JET TECHNOLOGY, 10. Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, 15-16 Novembar, 2013, pp. 560-567
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNovaković D., Kašiković N., Vladić G., Milić N.: Maintenance of Graphic Machines, 7. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Balatonfured: Faculty of Technical Sciences — Novi Sad, Serbia, 24-26 Maj, 2012, pp. 493-496, ISBN 978-86-7892-399-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVladić G., Kašiković N., Avramović D., Milić N.: Printing as a Tool for Product Customization, 7. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Balatonfured: Faculty of Technical Sciences — Novi Sad, Serbia, 24-26 Maj, 2012, pp. 497-500, ISBN 978-86-7892-399-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNovaković D., Vladić G., Kašiković N., Milić N.: Metode objektivnog meranja boje i upravljanje bojom pri štampi tekstilnih proizvoda, 3. Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji Dizajn, Tehnologija, Menadžment, Beograd: Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment, 7-8 Jun, 2012, pp. 130-134, ISBN 978-86-87017-17-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilić N., Kašiković N., Vladić G., Dedijer S.: Ekranski prikaz i simulacija tekstilnih materijala štampanih sito štamparskim postupkom, 3. Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji Dizajn, Tehnologija, Menadžment, Beograd: VISOKA TEKSTILNA STRUKOVNA ŠKOLA ZA DIZAJN, TEHNOLOGIJU I MENADŽMENT, 7-8 Jun, 2012, pp. 112-117, ISBN 978-86-87017-17-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKašiković N., Vladić G., Milić N., Avramović D.: Influence of Ink Layers and Different Materials on the Colour Fastness to Rubbing, 6. International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 15-16 Novembar, 2012, pp. 165-170, ISBN 978-86-7892-457-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVladić G., Kašiković N., Avramović D., Milić N.: Color Differences of Process Colors as Predictors of Secondary Mixtures, Red, Green, and Blue in Digital Textile Printing, 6. International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 15-16 Novembar, 2012, pp. 213-217, ISBN 978-86-7892-457-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilić N., Dedijer S., Pál (Apro) M., Pavlović Ž.: The statistical analysis of processing conditions’ influence on the surface roughness of flexo printing plate , 6. International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID, Novi Sad, 15-16 Novembar, 2012, pp. 141-150, ISBN 987-86-7892-457-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilić N.: The LCH colour mapping method as a tool for precise soft proof for the digitally printed textile products, 4. "Printig Future Days" international Scinetific Conference on print and Media Technology for junior scientists and PhD students, Chemnitz: Chemnitz University of Technology, 7-10 Novembar, 2011, pp. 25-30, ISBN 978-3-86135-623-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilić N., Milosavljević B., Slavuj R.: The colour mapping method based on the Lch colour space for simulating textile printed texture images, 5. International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Graphic Engineering and Design, 11-12 Novembar, 2010, pp. 167-172, ISBN 978-86-7892-294-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSlavuj R., Milić N.: A soft - proofing method of printed textileswith a simulation of texture, 5. International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Graphic Engineering and Design, 11-12 Novembar, 2010, pp. 279-284, ISBN 978-86-7892-294-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilić N., Milosavljević B., Novaković D.: The evaluation of effects of the different multimedia combinations on E-learning outcomes, 5. International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID, Novi Sad: Faculty of Technical Science, Department of Graphic Engeneering and Design, 11-12 Novembar, 2010, pp. 349-356, ISBN 978-86-7892-294-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilić N., Novaković D., Tomić I.: Effects of display gamma and the viewing conditions on the appearance of colours viewed on LCD monitors, 14. "Blaž Baromić" International Conference on printing, design and graphic communications, Senj: Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 6-9 Oktobar, 2010, pp. 259-266, ISBN 978-953-7644-06-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilić N.: Development of plug-in for simulation of different types of colour vision deficiency and enhancement of the image for viewers with Protanopia and Deuteranopia, 3. "Printig Future Days" international IARIGARI student conference on print and media technology, Chemnitz: Chemnitz University of Technology, Institute for Print and Media Technology, 2-5 Novembar, 2009, pp. 315-322, ISBN 978-3-89700-108-4
(M53) Rad u naučnom časopisuKlisarić V., Novaković D., Milić N.: Ispitivanje taktilnih otisaka sa brajevim pismom reprodukovanih UV Ink Jet tehnologijom štampe, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2013, No 7, pp. 1302-1306, ISSN 0350-428X, UDK: 655.3
(M53) Rad u naučnom časopisuPap S., Novaković D., Dedijer S., Milić N.: VIZUALIZACIJA BOJE ODŠTAMPANE NA MATERIJALU SA TEKSTUROM SITO TEHNIKOM ŠTAMPE, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2012, Vol. 6, pp. 1209-1212, ISSN 0350-428X, UDK: 655.1
(M53) Rad u naučnom časopisuVladić G., Kašiković N., Avramović D., Milić N.: Pet Bottle Design, Correlation Analysis Of Pet Bottle Characteristics Subjective Judgment, JGED Journal of Graphic Engineering and Design, 2012, Vol. 3, No 4, pp. 9-14, ISSN 2217-379X, UDK: 658.512.2.87:014.11:621.798.147
(M53) Rad u naučnom časopisuAvramović D., Zeljković Ž., Milić N., Vladić G.: Evaluating Web browser graphics rendering system performance by using dynamically generated SVG, JGED Journal of Graphic Engineering and Design, 2012, Vol. 3, No 1, pp. 15-22, ISSN 2217-379X, UDK: 655:004.738.52:004.773
(M53) Rad u naučnom časopisuMilić N., Novaković D., Kašiković N.: Measurement uncertainty in colour characterization of printed textile materials, JGED Journal of Graphic Engineering and Design, 2011, Vol. 2, No 2, pp. 16-25, ISSN 2217-379X, UDK: 655:535.65
(M53) Rad u naučnom časopisuMilić N., Novaković D.: Effects of display gamma and illuminant on the appearance of colours viewed on LCD monitors, Acta Graphica, 2010, Vol. 1, No 4, pp. 21-29, ISSN 0353-4707, UDK: 655.3.062.22
(M53) Rad u naučnom časopisuMilić N., Novaković D., Karlović I.: Razvoj i implementacija softverskog modula za pomoć osobama sa poremećajem viđenja boja, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2009, Vol. 24, No 7, pp. 2350-2353, ISSN 0350-428X
(M53) Rad u naučnom časopisuŠćekić B., Milić N.: ISPITIVANJE UOČLJIVOSTI GRAFIČKIH ELEMENATA VEB STRANICE POMOĆU TEHNOLOGIJE PRAĆENJA POGLEDA, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2017, No 2, pp. 304-307, ISSN 0350-428X, UDK: 004.738.1:766
(M53) Rad u naučnom časopisuMilić N., Novaković D., Kašiković N.: Measurement uncertainty in colour characterization of printed textile materials, Journal of Graphic Engineering and Design, 2011, Vol. 2, No 2, pp. 16-25, ISSN 2217-379X, UDK: 655:535.65
(M53) Rad u naučnom časopisuAvramović D., Zeljković Ž., Milić N., Vladić G.: Evaluating Web browser graphics rendering system performance by using dynamically generated SVG, Journal of Graphic Engineering and Design, 2012, Vol. 3, No 1, pp. 15-22, ISSN 2217-379X, UDK: 655:004.738.52:004.773
(M53) Rad u naučnom časopisuVladić G., Kašiković N., Avramović D., Milić N.: Pet Bottle Design, Correlation Analysis Of Pet Bottle Characteristics Subjective Judgment, Journal of Graphic Engineering and Design, 2012, Vol. 3, No 4, pp. 9-14, ISSN 2217-379X, UDK: 658.512.2.87:014.11:621.798.147
(M53) Rad u naučnom časopisuSrećković N., Milić N., Novaković D.: UPOTREBA WORDPRESS SISTEMA ZA UPRAVLJANJE SADRŽAJEM ZA REALIZACIJU ‘WEB TO PRINT’ KATALOGA, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2016, No 8, pp. 1425-1428, ISSN 0350-428X
(M53) Rad u naučnom časopisuMilanko Z., Novaković D., Milić N.: RAZVOJ KONCEPTA SAVREMENE ŠTAMPARIJE U INTERAKTIVNOM OKRUŽENJU, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2016, No 4, pp. 605-608, ISSN 0350-428X
(M53) Rad u naučnom časopisuBojan S., Novaković D., Milić N.: OPTIMIZACIJA GRAFIČKOG INTERFEJSA ZA ANDROID APLIKACIJE, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2016, No 1/2016, pp. 168-171, ISSN 0350-428X
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMilić N., Kašiković N., Vladić G., Dedijer S.: Ekranski prikaz i simulacija tekstilnih materijala štampanih sito štamparskim postupkom, 3. Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji Dizajn, Tehnologija, Menadžment, Beograd: VISOKA TEKSTILNA STRUKOVNA ŠKOLA ZA DIZAJN, TEHNOLOGIJU I MENADŽMENT, 7-8 Jun, 2012, pp. 112-117, ISBN 978-86-87017-17-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVladić G., Kašiković N., Novaković D., Milić N., Avramović D.: Predikcija reprodukcije sekundarnih mešavina boja na osnovu rezultata reprodukcije procesnih boja u digitalnoj štampi papirnih podloga, 19. International Symposium in the Field of Pulp, Paper, Packaging and Graphics, Zlatibor: Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, 25-28 Jun, 2013, pp. 83-87, ISBN 978-86-7401-304-5
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVladić G., Sadžakov M., Kašiković N., Milić N., Stančić M.: UTICAJ ŠTAMPANIH BOJA NA DOŽIVLJENU VREDNOST TEKSTILNOG PROIZVODA, 4. Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji Dizajn, Tehnologija, Menadžment, Beograd: Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment, 6-7 Jun, 2014, pp. 107-112, ISBN 978-86-87017-30-6
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVladić G., Milić N., Kašiković N., Pál (Apro) M., Dedijer S.: UPOTREBA SAVREMENIH MULTIMEDIJALNIH ALATA ZA OBRAZOVANJE U OBLASTI HEMIJE, 11. Savjetovanje hemičara i tehnologija Republike Srpske, Teslić: University of Banjaluka, Faculty of Technology, 18-19 Novembar, 2016, pp. 562-567
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVladić G., Kašiković N., Jurič (Rilovski) I., Stančić M., Milić N.: PRIMENA TEHNOLOGIJE PROŠIRENE REALNOSTI U CILJU UNAPREĐENJA PREZENTACIJE TEKSTILNIH PROIZVODA POTROŠAČIMA, 5. DTM 2016, Beograd: VISOKA TEKSTILNA STRUKOVNA ŠKOLA ZA DIZAJN, TEHNOLOGIJU I MENADŽMENT, 10 Jun, 2016, pp. 163-167
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaMilić N.: Model optimizacije slike za korisnike sa poremećajima viđenja boja, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2016
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Novaković D., Pavlović Ž., Zeljković Ž., Nedeljković U., Dedijer S., Kašiković N., Vladić G., Pál (Apro) M., Avramović D., Pinćjer I., Milić N., Tomić I., Jurič (Rilovski) I., Đurđević S.: Softverski model za unapređenje znanja i proizvodnje u grafičkoj industriji, Tehničko rešenje, 2015
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorGrafičko inženjerstvoUniverzitet u Novom Sadu24.02.2022.
DocentGrafičko inženjerstvoUniverzitet u Novom Sadu01.10.2016.
AsistentGrafičko inženjerstvo i dizajnFakultet tehničkih nauka01.12.2014.
AsistentGrafičko inženjerstvo i dizajn28.11.2011.
Saradnik u nastaviGrafičko inženjerstvo i dizajn22.12.2010.
Saradnik u nastaviGrafičko inženjerstvo i dizajnFakultet tehničkih nauka22.12.2009.
Stipendista Min.nauke na dokt.studijamaGrafičko inženjerstvo i dizajn19.11.2009.