Asistent-master Igor Baranovski


Nedostaje slika

Igor Baranovski

Asistent-master


Telefon021/485-2166
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent-master
KancelarijaKabinet 121
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Asistent-Master
01.12.2015.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik-Laborant15.10.2010.01.11.2015.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Stručni saradnik-Laborant15.10.2009.01.09.2010.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
NazivU Ustanovi
Sistem za kontrolu pristupa u centralnoj zoni grada Novog Sada

Master rad

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2007

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuOros D., Baranovski I., Dragičević D., Stankovski S., Ostojić G., Miladinović Lj.: Development of Didactic Set of Pneumatics and Servo Pneumatics in Engineering Education, Transactions of Famena, 2012, Vol. 36, No 3, pp. 69-79, ISSN 1333-1124
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTarjan L., Šenk I., Tejić B., Oros D., Baranovski I.: Simulation of Hall sensor based localization in a production process, 4. Regional Conference - Mechatronics in Practice and Education (MECHEDU), Subotica: Subotica Tech - College of Applied Sciences, 4-5 Maj, 2017, pp. 1-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBeg I., Tejić B., Baranovski I., Oros D., Ostojić G., Stankovski S.: Banking kiosk‘s stamping sub-system realization, 3. Regional Conference - Mechatronics in Practice and Education (MECHEDU), Subotica, 14-16 Maj, 2015, pp. 6-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTarjan L., Šenk I., Ostojić G., Đukić N., Baranovski I.: Smart microwave oven, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad – Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 55-58, ISBN 978-86-7892-652-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStankovski S., Škrinjar D., Baranovski I., Lazarević M., Purić R. : CHALLENGE OF AUTOMATION IN PACKAGING AND RFID TECHNOLOGY , 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA DEPARTMAN ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT, 2-3 Oktobar, 2008, str. 183-187, ISBN 978 – 86 – 7892 – 13
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStankovski S., Ostojić G., Nićin M., Baranovski I., Tarjan L.: Edge Computing for Fault Detection in Smart Systems, 10. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, 8-11 Mart, 2020, pp. 22-26
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSremčev N., Lazarević M., Tarjan L., Baranovski I., Medojević M.: Uporedna analiza savremenih identifikacionih tehnologija, 16. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, 22-24 Mart, 2017, pp. 232-235, ISBN 978-99976-710-0-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTarjan L., Šenk I., Horvat S., Oros D., Baranovski I.: Holovi senzori u zadacima beskontaktnog određivanja pozicije kod pravolinijskog kretanja predmeta rada u proizvodnom procesu, 16. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, 22-24 Mart, 2017, pp. 453-457, ISBN 978-99976-710-0-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStankovski S., Mihajlov S., Baranovski I., Oros D., Tarjan L.: Hvataljka za prenos malog tereta kod bespilotnih letelica, 15. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, 16-18 Mart, 2016, pp. 848-853, ISBN 978-99955-763-9-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTarjan L., Šenk I., Đukić N., Baranovski I., Stankovski S.: Upravljanje servopneumatskim linearnim aktuatorom zasnovano na FPGA, 14. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, 18-20 Mart, 2015, pp. 827-831, ISBN 978-99955-763-6-3
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoOros D., Baranovski I., Stankovski S., Ostojić G., Šiposki A.: Automat za nagradne igre kupaca sa fiskalnim računima, 2017
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoOros D., Baranovski I., Stankovski S., Ostojić G., Červeni B., Milosavljević M.: Manipulator za izuzimanje i slaganje upijača u plastične posude, 2013
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoBaranovski I., Oros D., Stankovski S., Ostojić G., Oros P., Šiposki A.: Manipulator za izuzimanje i slaganje plastičnih posuda, 2013
(M84) Bitno poboljšan postojeći proizvod ili tehnologijaBeg I., Baranovski I., Oros D., Ostojić G., Stankovski S., Milosavljević M.: Uređaj za overavanje opštih uplatnica u bankarskim kioscima, 2015
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Baranovski I., Stankovski S., Ostojić G., Tejić B., Tegeltija S., Dragičević D., Šiposki A.: Manipulator za promenu orijentacije kutija na pokretnoj traci , 2013
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent-masterMehatronika, robotika i automatizacija i integrisani sistemiFakultet tehničkih nauka01.12.2018.
Asistent-masterMehatronika, robotika i automatizacija i integrisani sistemiFakultet tehničkih nauka01.12.2015.