Предмет: Индустријски дизајн (17 - F408)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областГрафичко инжењерство
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Департман за механизацију и конструкционо машинство
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2004..

Основни циљ овог предмета је оспособљавање студената за професионално ангажовање у различитим фазама процеса развоја индустријског производа и самосталну или колаборативну припрему предлога дизајна производа кроз дефинисање његових карактеристика. Вештине за комуникацију и разумевања различитих активности обухваћених процесом развоја индустријског производа стичу се кроз знања о прикупљању података о тржишту и потрошачу, генерисању идеја за нов производ или унапређење постојећег производа, техникама за израду и евалуацију макете и прототипа и заштити интелектуалне својине створене у процесу развоја индустријског производа. Као посебно значајан циљ поставља се овладавање техникама припреме савремених софтверских алата за визуелизацију идеје и дефинисање особина производа.
Након успешно завршеног курса студент је оспособљен за укључивање у процес развоја индустријских производа у фазама истраживања везаних за тржиште и потрошача , тумачења резултата истраживања, дефинисања особина производа, израде и евалуације макете и прототипа и заштите интелектуалне својине створене у процесу развоја индустријског производа. Оспособљен је да применом адекватних метода оствари успешну комуникацију са сарадницима на развоју нових идеја и унапређењу индустријских производа. Теоријска знања и практичне вештине стечене у оквиру овог предмета се користе у професионалном ангажману приликом развоја производа и као подлога за даље образовање у области.
Курсом су обухваћене информације које студенте упознају са дефиницијом и теоријом индустријског дизајна, историјским аспектима дизајна производа, истакнутим савременим дизајнерима производа и примерима успешног индустријског дизајна кроз време. Сценарио развоја производа се обрађује упознавањем са теоретским основама и практично кроз вежбања примене метода сакупљања информација о потребама потрошача. Тумачење и презентација резултата истраживања тржишта. Методе за развој нових идеја (бујица идеја, 635, итд.) и креативан приступ решавању задатака при дизајну индустријских производа применом принципа дизајна. целине се обрађују теоретски и практично кроз вежбања и задатке које студенти решавају појединачно или групно. Еколошки аспекти дизајна производа се обрађују кроз сагледавање могућности еколошке оптимизације производа у свим фазама животног циклуса. Заштити интелектуалне својине створене у процесу развоја индустријског производа (патент, ауторско право, регистровани жиг, регистровани индустријски дизајн, пословна тајна) посвећена је нарочита пажња. Уско профилисани стручни приступ развоју и дизајна производа, подразумева коришћење савремених софтверских алата за прикупљање и обраду информација, презентацију идеје, израду и испитивање модела, као и израде макете или прототипа производа.
Настава се изводи интерактивно у виду предавања и рачунарских вежби. У оквиру предавања се излаже теоретски део градива пропраћен примерима савремених решења у области дизајна индустријских производа ради лакшег разумевања и праћења предметне материје. Предавања су потпомогнута презентацијом која садржи: текст, слике, анимације и видео материјале. На већем делу предавања је предвиђено активно учешће студената. Знања стечена на предавањима се увежбавају кроз практичне примере уз асистенцију извођача наставе. Рачунарске вежбе су организоване на начин да изграде практичне вештине неопходне за успешно учешће у процесу развоја производа. Први део вежби посвећен је истраживању тржишта и генерисању идеја, док други део подразумева практичну примену знања о дизајну производа у циљу дефинисања његових особина и израду виртуалног модела производа применом рачунара. Приручник за вежбе је пропраћен анимацијама и видео материјалом поступка решавања задатака везаних за садржај вежбе.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Кузмановић, С.Индустријски дизајн2010Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Slack, L.What is Product Design?2006RotoVisionЕнглески
Bhaskaran, L.Design of the times2005RotoVisionЕнглески
Lidwell, W., Holden, K., Butler, J.Universal Principles of design2003RockportЕнглески
Ивановић, Л.Индустријски дизајн2015Факултет инжењерских наука, КрагујевацСрпски језик
Кузмановић, С.Конструисање, обликовање и дизајн, Део 22005Нови Сад: Факултет техничких наукаСрпски језик
Кузмановић, С.Конструисање, обликовање и дизајн, Део 12006Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Кузмановић, С.Менаџмент производима2007Универзитет, Нови СадСрпски језик
Владић, Г.Индустријски дизајн, скрипта2018Нови Сад: ФТН, Графичко инжењерство и дизајнСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Предметни(пројектни)задатакдада20.00
Одбрањене рачунарске вежбедада20.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда30.00
Присуство на предавањимадада5.00
Присуство на рачунарским вежбамадада5.00
Теоријски део испитанеда20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Владић др Гојко
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Недељковић др Урош
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Владић др Гојко
Редовни професор

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Кашиковић др Немања
Редовни професор

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Бањанин др Бојан
Доцент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Бошњаковић Гордана
Асистент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Ристић Милена
Сарадник у настави

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Цветојевић Сања
Сарадник у настави

Рачунарске вежбе