Master strukovne studije / / Elektrotehnika / Elektroenergetika- Distribuirani resursi i električni sistemi u vozilima
Elektroenergetika- Distribuirani resursi i električni sistemi u vozilima

 Osnovne informacije

Nivo studija
Master strukovne studije


Zvanje koje se stiče
Strukovni master inženjer elektrotehnike i računarstva (Struk. mast. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
2 / 3


Ukupan broj ESPB bodova
90


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.Lab.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Letnji

Sklopna i zaštitna tehnika2216
Laboratorija iz energetske elektronike2126
Izborni predmet 52216
Energetske transformacije u obnovljivim izvorima2216
Stručna praksa 10006

Godina: 2, Semestar: Zimski

Bezbednost i zaštita u elektroenergetskim postrojenjima2206
Primena PLC u elektroenergetici2026
Izborni predmet 62206
Izborni predmet 72026
Stručna praksa 20006

Godina: 2, Semestar: Letnji

Izrada projektno-tehničke dokumentacije2204
Nadzor, upravljanje i održavanje u elektroenergetici2105
Preduzetnički i investicioni menadžment2003
Master rad - Primenjeni istraživački rad00012
Master rad - Izrada i odbrana0006
 Dokumenta