Osnovne akademske studije / Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

 Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer - upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara (Dipl. inž. upr. riz.od katastr. dog. i pož.)


Obrazovno polje
Interdisciplinarno


Naučno-stručne oblasti
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara: Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu; Građevinsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
240 

Učestale pojave prirodnih katastrofa i požara, kako u svetu, tako i na našim prostorima, postaju jedan od najvažnijih svetskih problema i činioca daljeg održivog razvoja ljudske civilizacije....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Laban dr Mirjana
Vanredni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Osnove upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara42017
Matematika 133006
Hemijski fenomeni u inženjerstvu30306
Tehnička fizika20204
Principi ekonomije22004

Godina: 1, Semestar: Letnji

Matematika 233006
Osnove informacionih tehnologija10306
Osnove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije42018
Uvod u elektrotehniku33006
Građevinski materijali i konstrukcije41017

Godina: 2, Semestar: Zimski

Uvod u mašinstvo41128
Zaštita na radu pri intervencijama21014
Statističke metode22106
Klimatologija22004
Odabrana poglavlja iz psihologije22004
Izborni predmet 120002

Godina: 2, Semestar: Letnji

Uređaji i sistemi u zaštiti od požara32005
Hazardi32006
Upravljanje rizikom i održivi razvoj naselja32007
Rizici pri manipulisanju opasnim materijama32006
Primenjene informacione tehnologije40408

Godina: 3, Semestar: Zimski

Osnovi termodinamike sa prenosom toplote22005
Uloga i značaj prevencije u smanjenju rizika32006
Modelovanje i simulacija u upravljanju rizikom30306
Institucionalni okviri upravljanja rizicima32026
Izborni predmet 200007

Godina: 3, Semestar: Letnji

Aspekti bezbednosti u izgrađenom okruženju33006
Sistemi za detekciju, dojavu i upozorenje22005
Izborni predmet 320002
Izborni predmet 400007
Izborni predmet 500005
Izborni predmet 600005

Godina: 4, Semestar: Zimski

Elementi ciklusa katastrofalnih događaja32004
Mere kod odbrane od poplava22004
Izborni predmet 700004
Stabilnost terena22004
Izborni predmet 800006
Stručna praksa00043

Godina: 4, Semestar: Letnji

Metode analize rizika44006
Uticaj zemljotresa na građevinske objekte22004
Izborni predmet 900005
Izborni predmet 1000005
Diplomski rad000915