Предмет: Стручна пракса МБА 1 (17 - SPMBA1)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областПроизводни и услужни системи, организација и менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ3
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2004..

Стицање непосредних сазнања о функционисању и организацији предузећа и институција који се баве пословима у оквиру струке за коју се студент оспособљава. Оспособљавање студента за самосталан рад, продубљивање стручних и пратичних знања и вештина, овладавање прописима, процедурама и поступцима извршавања активности у овим установама. Реализација стручне праксе треба да помогне студентима у сагледавању свих специфичности претходно стечених знања и вештина и да помогне у бржем прилагођавању на радне услове и захтеве њихових будућих радних места.
Оспособљавање студената за примену претходно стечених теоријских и стручних знања за решавање конкретних практичних инжењерско-менаџерских проблема у оквиру изабраног предузећа или инсититуције. Упознавање студената са делатностима изабраног предузећа или институције, начином пословања, управљањем и местом и улогом инжењера менаџмента у њиховим организационим структурама.Такође, остварује се продубљено познавање норми, процедура и поступака рада при планирању, пројектовању, извршавању, организацији и управљању активностима предузећа или јавне установе.
Стручна пракса се реализује у производним, услужним, али и организацијама у свим осталим друштвеним делатностима, из сфере стручне области. У зависности од делатности изабране установе и исказаних жеља студената за практично усмеравање, пракса се обавља кроз самосталан и тимски практичан рад студената на активностима које су у складу са природом послова установе.Формира се за сваког студента посебно, у договору са руководством предузећа или институције у којима се обавља стручна пракса, а у складу са потребама струке за коју се студент оспособљава.
Стручна пракса се изводи кроз самосталан практичан рад студената на решавању конкретних практичних задатака. Изводи се под менторским вођењем одређеног наставника факултета и ментора у установи у којој се изводи пракса. У току реализације стручне праксе студент води дневник и израђује Елаборат стручне праксе у коме детаљно описује све активности и послове које је обављао за време њеног трајања.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
--- -Српски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Предметни пројекатдада50.00
Усмени део испитанеда50.00
Тренутно нема података о извођачима наставе!