Predmet: Tehnike geodetskih merenja (17 - GI202)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastGeodezija
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za hidrotehniku i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje osnovnih i primenjenih znanja iz oblasti geodezije, geomatike i geoinformatike. Sticanje osnovnih i primenjenih znanja iz oblasti tehnika geodetskih merenja.
Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.
Sadržaj predavanja: • Osnovne tehnike geodetskih merenja. Merenje uglova u geodeziji. Merenje dužina u geodeziji. Merenje visinskih razlika u geodeziji. GPS merenja u geodeziji (osnovne karakteristike postojećih sistema: GPS, GLONAS, GALILEO, ...). Greške merenja. Standardi u premeru, u svetu i kod nas . Savremeni sistemi u premeru. • Principi određivanja ortometrijskih visina tačaka. Generalni nivelman, podela, pravila i uslovi rada. Stabilizacija nivelmanskih mreža, repera i računanje nivelmanskih vlakova (Prosta i stroga metoda). Izvori grešaka kod nivelanja zbog uticaja atmosferskih parametara, nesavršenosti pribora i ličnih grešaka. Trigonometrijsko merenje visinskih razlika, uticaj refrakcije, zakrivljenosti Zemlje i apsolutnih visina tačaka na dobijeni rezultat mjerenja. Detaljni nivelman. Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata.
Oblici nastave: predavanja; računarske i auditorne vežbe; konsultacije; samostalna izrada obaveznih zadataka, kolokvijumi. Provera znanja: vođena i samostalna izrada obaveznih zadataka; testovi; završni ispit – u usmenom obliku (teorijski i praktični deo).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
George Taylor, Geoff BlewittInteligent Positioning – GIS – GPS Unification2006WileyEngleski
Perović, G.Precizna geodetska merenja2007autor, BeogradSrpski jezik
Marinković G., Trifković M., Ninkov T.Osnove geodezije2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Milosavljević Z., Nanušević M., Radenković M.Geodetsko snimanje detalja2010Visoka građevinsko-geodetska škola BeogradSrpski jezik
Božić B., Tomić S.Tehnike geodetskih merenja 22007Visoka građevinsko-geodetska škola, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumnene35.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Marinković dr Goran
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Marković Marko
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Batilović dr Mehmed
Docent

Računarske vežbe