Elektrotehnika


12.12.2020. - 17:06 
Studijski program master strukovnih studija Elektrotehnike, uspostavljen na Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, nastao je kao odgovor na aktuelne potrebe za profesionalno obrazovanje u specifičnim oblastima elektrotehnike i računarstva.
Studenti koji završe studijski program dobijaju diplomu Strukovnog master inženjera elektrotehnike i računarstva, pri čemu diploma sadrži naziv studijskog programa Elektrotehnike, dok dodatak diplomi sadrži i informacije o posebnim kompetencijama koje je student u toku studiranja stekao.

Studijski program na master strukovnim studijama Elektrotehnika traje 2 godine odnosno 4 semestra i vrednuje se sa 120 ESPB. U okviru studijskog programa postoje dva izborna područja - modula:
• Elektroenergetika – Distribuirani resursi i električni sistemi u vozilima,
• Informaciono-komunikacione tehnologije.

Sposobnosti koje studenti stiču završetkom modula Elektroenergetika – Distribuirani resursi i električni sistemi u vozilima, podeljene su u nekoliko domena u skladu sa nazivom studijskog modula. Kompetencije koje studenti stiču iz oblasti elektroenergetike tiču se osnovnih i specifičnih znanja u vezi elektroenergetike, ali i kompetencija u vezi modernih rešenja distribuirane proizvodnje i njihove integracije u elektroenergetske sisteme. Kompetencije u ovoj oblasti se takođe odnose i na aspekt projektovanja elektroenergetskih instalacija, kako onih klasičnih, tako i specijalnih. Specifičnost koji nosi sa sobom ovaj modul tiče se osposobljavanja studenata za poznavanje, analizu, primenu i kritičko sagledavanje modernih rešenja energetske elektronike, kontrolnih sistema, te klasičnih i modernih  pogonskih mašina primenjenih u  električnom sistemu u vozilima.
Sposobnosti koje studenti savladavanjem modula Informaciono-komunikacione tehnologijestiču jesu razumevanje funkcionisanja, administriranja, mogućnost analize, rešavanje problema i identifikacije primene različitih savremenih Informaciono-komunikacionih sistema. Stiču sposobnost da usvajaju znanja za analizu i primenu stručne literature i standarda u oblastiinformaciono-komunikacionihtehnologij,a za samostalnu izradu i upravljanje projektima i za pisanje i publikovanje stručnih radova. Studenti vladaju znanjima koja se odnose na preduzetništvo u Informaciono-komunikacionimtehnologijama. Akcenat se daje na kritičkom razmišljanju i  samostalnom rešavanju problema u praksi.

Dodatne informacije i pitanja:
Nastavni plan u pdf-u
• Studentska služba: +381 21 485 2420, jasnaandjelic@uns.ac.rs
• ELEKTROENERGETIKA – DISTRIBUIRANI RESURSI I ELEKTRIČNI SISTEMI U VOZILIMA: rukovodilac studijskog programa vanr. prof. dr Dragan Milićević, +381 63 102 8114, milicevd@uns.ac.rs
• INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE: koordinator mr Dejan Nemec, +381 64 208 5858, denem@uns.ac.rs