Proizvodno mašinstvo


12.12.2020. - 17:05 

Proizvodno mašinstvo je inženjerska disciplina koja na bazi kreativnosti i naučno-stručnih saznanja stvara preduslove za uspešno projektovanje i proizvodnju mašina, uređaja, alata i velikog spektra proizvoda široke namene.

Proizvodno mašinstvo obuhvata i objedinjuje osnovne oblasti proizvodnje: inženjerske materijale, proizvodne tehnike (mašine, robote, sisteme za obradu, montažu, transport, merenje i kontrolu, alate i pribore i druge komponente), proizvodne tehnologije (obrade, montaže, merenja i kontrole) kao i tehnike organizovanja, upravljanja i održavanja preduzeća.

Inženjeri proizvodnog mašinstva se bave razvojem, projektovanjem, programiranjem, upravljanjem, održavanjem  proizvoda, procesa, CNC mašina, alata i fabrika.

Studijski program je akreditovan u skladu sa aktuelnim potrebama za profesionalno obrazovanje mašinskih inženjera za rad u privrednim preduzećima.

Cilj studijskog programa je unapređenje stručnih znanja i veština u inženjerskim oblastima, kao što su:
    - Savremeni materijali (metali, polimeri, keramike i kompoziti)
    - Moderne tehnologije obrade skidanja materijala, zavarivanja, livenja, deformisanja, termičke obrade, 3D štampe ....
    - Inženjerstvo površina, nanotehnologije i tribologija
    - Kompjutersko projektovanje proizvoda i proizvodnih procesa CAD/CAE/CAPP/CAM/CAQ/CNC....
    - Programiranje CNC mašina, robota i merno-kontrolnih sistema
    - 3D digitalizacija i reverzibilni inženjerski dizajn
    - Upravljanje procesima proizvodnje i održavanje tehničkih sistema
    - Digitalizacija proizvodnje – INDUSTRIJA 4.0

Studije traju 2 godine / 4 semestra i vrednuju se sa 120 ESPB.
Stručni naziv: Strukovni master inženjer mašinstva (struk. mast. inž. maš.)
Stepen stručne spreme: VII-1
Broj mesta: 32 studenta = 8 budžet + 24 samofinansiranje

Inženjeri proizvodnog mašinstva imaju važnu ulogu za uspešno funkcionisanje mnogih privrednih grana, kao što su: industrijska proizvodnja (mašinogradnja, automobilska industrija, brodogradnja), saobraćaj (proizvodnja i održavanje), poljoprivreda (proizvodnja, održavanje i prerada), elektroprivreda (proizvodnja i održavanje), naftna industrija (proizvodnja i prerada), vojna industrija (odbrana i prateća industrija), zdravstvo (biomedicina, održavanje), razvojno-istraživački centri i dr.

Veliki broj naših inženjera proizvodnog mašinstva su vlasnici sopstvenih malih i srednjih preduzeća iz oblasti projektovanja i proizvodnje širokog spektra različitih proizvoda koji su namenjeni za domaće i inostrano tržište.

Dodatne informacije i pitanja:
• Nastavni plan možete pogledati OVDE.
Internet prezentacija Departmana za proizvodno mašinstvo
• Studentska služba: +381 21 485 2418, ljiljanamoraca@uns.ac.rs
• Rukovodilac: Prof. dr Dejan Lukić, +381 69 504 8311, lukicd@uns.ac.rs

 

  • Nije moguće prikazati sliku.