Припремна настава


03.11.2014. - 09:57 
Факултет техничких наука организује припремну наставу за полагање пријемног испита.

Припремна настава из математике за студијске програме:

Енергетику, електронику и телекомуникације; Рачунарство и аутоматику; Мехатронику; Софтверско инжењерство и информационе технологије; Примењено софтверско инжењерство; Мерење и регулацију; Биомедицинско инжењерство; Инжењерство информационих система; Информациони инжењеринг; Саобраћај и транспорт; Поштански саобраћај и телекомуникације; Геодезију и геоматику; Грађевинарство; Чисте енергетске технологије; Анимацију у инжењерству; Производно машинство; Механизацију и конструкционо машинство; Енергетику и процесну технику; Техничку механику и дизајн у техници; Индустријско инжењерство; Инжењерски менаџмент; Графичко инжењерство и дизајн; Инжењерство заштите животне средине; Инжењерство заштите на раду; Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара. Основне струковне студије: Електроенергетика - обновљиви извори електричне енергије; Електроника и телекомуникације; Софтверске и информационе технлогије.
Више информација о припремној настави  из математике погледајте ОВДЕ.

Припремна настава за студијски програм Архитектура

За кандидате који полажу пријемни испит за упис на Архитектуру организује се припремна настава из области:
1. Архитектонско пројектовање
2. Урбанизам
3. Геометрија и рачунари
4. Савремена архитектура, историја и теорија
5. Уметност и дизајн у Архитектури
Више информација о припремној настави за упис на Архитектуру погледајте ОВДЕ.

Припремна настава за студијски програм Сценска архитектура, техника и дизајн

За кандидате који полажу пријемни испит за упис на Сценску архитектуру, технику и дизајн организује се припремна настава за делове пријемног испита: Перципција и презентација простора и Писани есеј на задату тему.
Више информација о припремној настави за упис на Сценску архитектуру, технику и дизајн погледајте ОВДЕ.

Припремна настава за полагање теста склоности за пријемни испит П5

Тест склоности на пријемном испиту П5 се полаже за упис на студијске програме Инжењерство заштите животне средине; Инжењерство заштите на раду и Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара.
Више информација о припремној настави за полагање теста склоности можете погледати ОВДЕ.