Припремна настава


03.11.2014. - 09:57 
Факултет техничких наука организује припремну наставу за полагање пријемног испита.

Припремна настава из МАТЕМАТИКЕ за студијске програме:

Енергетику, електронику и телекомуникације; Рачунарство и аутоматику; Мехатронику; Софтверско инжењерство и информационе технологије; Примењено софтверско инжењерство; Мерење и регулацију; Биомедицинско инжењерство; Инжењерство информационих система; Информациони инжењеринг; Саобраћај и транспорт; Поштански саобраћај и телекомуникације; Геодезију и геоматику; Грађевинарство; Чисте енергетске технологије; Анимацију у инжењерству; Производно машинство; Механизацију и конструкционо машинство; Енергетику и процесну технику; Техничку механику и дизајн у техници; Индустријско инжењерство; Инжењерски менаџмент; Графичко инжењерство и дизајн; Инжењерство заштите животне средине; Инжењерство заштите на раду; Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара. Основне струковне студије: Електроенергетика - обновљиви извори електричне енергије; Електроника и телекомуникације; Софтверске и информационе технлогије.
Више информација о припремној настави из математике погледајте ОВДЕ.

Припремна настава за студијски програм Архитектура

За кандидате који полажу пријемни испит за упис на Архитектуру организује се припремна настава из области:
1. Архитектонско пројектовање
2. Урбанизам
3. Геометрија и рачунари
4. Савремена архитектура, историја и теорија
5. Уметност и дизајн у Архитектури


Припремна настава за студијски програм Сценска архитектура, техника и дизајн

За кандидате који полажу пријемни испит за упис на Сценску архитектуру, технику и дизајн организује се припремна настава за делове пријемног испита: Перципција и презентација простора и Писани есеј на задату тему.


Припремна настава за полагање теста склоности за пријемни испит П5

Тест склоности на пријемном испиту П5 се полаже за упис на студијске програме Инжењерство заштите животне средине; Инжењерство заштите на раду и Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара.
Више информација о припремној настави за полагање теста склоности можете погледати ОВДЕ.