Стипендије за ОАС и МАС - Фонд за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника


25.09.2017. - 10:08 

Фонд за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду расписао је КОНКУРС за доделу 65 стипендија студентима Универзитета у Новом Саду за школску 2018/2019. годину.

КОНКУРС

ПРИЈАВНИ ЛИСТ

Конкурс је ове године отворен од 31. ОКТОБРА до 30. НОВЕМБРА 2018. године.

Документацију доставити поштом или лично на адресу:
Универзитет у Новом Саду
Фонд за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника
Др Зорана Ђинђића 1
21000 Нови Сад


Пријаве се примају радним даном од 9,00 до 14,00 часова (канцеларија 17, први спрат).
Непотпуна и неблаговремено достављена документација неће бити разматрана.

Више информација и услове конкурса погледајте на сајту Универзитета у Новом Саду.