Predmet: Stručna praksa (17 - Z504A)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Sticanje neposrednih saznanja o funkcionisanju i organizaciji preduzeća i institucija koje se bave poslovima u oblasti inženjerstva zaštite životne sredine za koju se student osposobljava i mogućnostima primene prethodno stečenih teoretskih znanja u praksi.
Osposobljavanje studenata za primenu prethodno stečenih teorijskih znanja u cilju rešavanja konkretnih praktičnih problema u domenu inženjerstva zaštite životne sredine u okviru izabranog preduzeća ili institucije. Upoznavanje studenata sa delatnostima izabranog preduzeća ili institucije, načinom poslovanja, upravljanjem i mestom i ulogom inženjera zaštite životne sredine u njihovim organizacionim strukturama.
Formira se za svakog kandidata posebno, u dogovoru sa rukovodiocem stručne prakse i rukovodstvom preduzeća ili institucije u kojima se obavlja stručna praksa, a u skladu sa potrebama struke iz oblasti inženjerstva zaštite životne sredine.
Konsultacije i pisanje dnevnika stručne prakse u okviru kojeg student opisuje sve realizovane aktivnosti i poslove koje je obavljao za vreme stručne prakse.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Batinić BojanUputstvo za izvođenje stručne prakse2018Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na raduSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada70.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!