мр Клара Рафа


Недостаје слика

мр Клара Рафа

САРАДНИК ЗА ТЕХНИЧКУ ПРИПРЕМУ НАСТАВЕ


Телефон021/485-2172
E-mail
КанцеларијаКабинет 204

Клара (Андраш) Рафа рођена је у Новом Саду. Основну школу "Јожеф Атила" завршила је школске 1987/88. године, а природно – математичку гимназију "Јован Јовановић Змај" 1991/92. године у Новом Саду. У школској 1992/93. години уписује се на Факултет техничких наука , смер Механика и машинске конструкције. Основне студије успешно је окончала 1998. године, њен дипломски рад на тему Синтеза механизама из области механике машина, оцењен је највишом академском оценом 10. На последипломске студије уписала се школске 1998/99. на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер Телематика, информациони и комуникациони системи. Године 1998. запошљава се на Факултету техничких наука у Новом Саду, на Департману за индустријско инжењерство и менаџмент, односно на Катедри за информационо- управљачке и комуникационе системе, где је изабрана у звање асистента приправника. Магистарску тезу под насловом Симулациони приступ у процесу инжењерског пројектовања успешно је одбранила 2008. године. Интензивно је ангажована у наставним процесима на Факултету техничких наука. Изводила је и изводи наставу вежбања на следећим наставним предметима: Аутоматизација поступака пројектовања, Рачунарске технологије и Развој производа и програма рада. - Резултати научно – истраживачког рада - Кандидат је објавио велики број стручних и научно – стручних радова на домаћим и међународним скуповима.

САРАДНИК ЗА ТЕХНИЧКУ ПРИПРЕМУ НАСТАВЕ
15.07.2018.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са магистратуром01.06.2008.01.05.2014.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент приправник23.09.2005.01.05.2008.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Тржиште рада ссс01.04.2001.01.09.2005.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Предавач23.05.2014.Катедра за информационо-комуникационе системе
НазивУ Установи
Синтеза механизама

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1998

Симулациони приступ у инжењерском пројектовању

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2008

Критеријум продукцијеОпис
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРафа Клара:The Simulation Approach in the Engineering Design Process, 4th International Conference RESEARCH AND DEVELOPMENT IN MECHANICAL INDUSTRY – RADMI 2004, Proceedings, Vol. 2., pp. 752. – 757., Zlatibor, Republic of Serbia, 31 August – 04 September 2004 ; ISBN 86-83803-17-1 ( HTMS );
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРафа Клара: Creating Virtual Worlds, 5th International Conference of Ph.D. Students, Miskolc, Proceedings, Engineering Sciences II, pp. 139. – 144., Hungary, University of Miskolc, 14 - 20 August 2005, ИСБН 963-661-679-5;
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЈовановић, В., Остојић, Г., Рафа, К.: Ергономска анализа захвата у мануелним монтажним линијама, XIII Научно-стручна конференција, ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИ - ИС’05, Нови Сад, Србија и Црна Гора: Факултет техничких наука у Новом Саду, 07. – 09. септембар, 2005, Зборник радова, стр. 433. – 438., ИСБН 86-7780-008-5;
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниОстојић, Г., Јовановић, В., Рафа, К.: Тимско пројектовање у савременим условима, XIII научно-стручна конференција, ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИ - ИС’05, Херцег Нови, Србија и Црна Гора: Факултет техничких наука у Новом Саду, 07. – 09. септембар, 2005, Зборник радова, стр. 485. – 493., ИСБН 86-7780-008-5;
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКрсмановић, Ц., Андерла, А., Рафа, К.: Principles and Methods of Mating and Constraints Definition in Computer Aided Assembly Design Processes, V међународни симпозијум о конструисању, обликовању и дизајну – КОД ’08, Нови Сад, Факултет техничких наука, 15. – 16. априла 2008, Зборник радова, стр. 029. – 036., ИСБН 978-86-7892-104-9;
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРафа, К., Андерла, А.: Modeling Different Configurations of Parts in the Solid Works Software, XИВ научно-стручна конференција, ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИ - ИС’08, Нови Сад, Република Србија: Факултет техничких наука у Новом Саду, 02. - 03. октобар 2008, Зборник радова, стр. 253. – 258., ИСБН 978-86-7892-135-3.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниРафа, К., Крсмановић, Ц.:Моделирање система PVC и Ал ролетни за спољну уградњу, ИИИ скуп о конструисању, обликовању и дизајну – КОД ’04, Нови Сад, Факултет техничких наука, 19. мај 2004, Зборник радова, стр. 157. – 162.;
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЈовановић,В., Рафа, К., Симић, М., Лазаревић, М., Ташин, З.:Computer Aided Design of the Base Part Holding Fixture in Assembly Process, III скуп о конструисању, обликовању и дизајну – КОД ’04, Нови Сад, Факултет техничких наука, 19. мај 2004, Зборник радова, стр. 085. – 088.;
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЈовановић,В., Рафа, К.:Ергономска анализа људског рада у виртуалном окружењу, 31. Јупитер конференција, Златибор, април 2005, Зборник радова, Машински факултет у Београду, стр. 1.13 – 1.16, ИСБН 86-7083-508-8.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Асистент приправник РИнформационо-комуникациони системиУниверзитет у Новом Саду01.12.2014.
Асистент приправник РИнформационо-комуникациони системи28.05.2014.
АсистентИнформационо-комуникациони системи23.05.2011.
Асистент приправник РИнформационо-комуникациони системиФакултет техничких наука11.06.2009.
АсистентИнформационо-комуникациони системиФакултет техничких наука28.05.2008.
Асистент приправникИнформационо-комуникациони системиФакултет техничких наука01.05.2000.