проф. др Јасмина Дражић


Недостаје слика

др Јасмина Дражић

Редовни професор


Телефон021/485-2609
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 201

Јасмина Дражић, дипл.инж.грађ. рођена је 29.11.1958. године у Новом Милошеву. Основну школу завршила је у родном месту, а гимназију природно-математичког смера у Новом Бечеју. Уписала је Факултет техничких наука 1977. године, а дипломирала је на ФТН Грађевински одсек 30.12.1982. године. На Факултету техничких наука завршава и последипломске студије на конструктивном смеру грађевинског одсека. Магистарски рад под називом "Вишекритеријумска оптимизација конструкције хале на основу технолошке анализе" одбранила је 14.12.1993. године. Докторску дисертацију под називом "Анализа међузависности функционалних и конструкцијских карактеристика зграда код асеизмичког пројектовања" одбранила је 14.07.2005.године. На грађевинском одсеку ФТН, Универзитета у Новом Саду, била је ангажована у настави као демонстратор на предмету "Зградарство" школске 1984/85. године. Радни однос је засновала као асистент приправник за предмет "Префабрикација бетонских елемената" 26.06.1985. године. У звање асистента за ужу научну област Зградарство изабрана је 28.09.1989. године. У звање доцента за ужу научну област Грађевинске конструкције изабрана је 3.11.2005. године, а у звање ванредног професора 21.10.2010. године за област Зградарство грађевинске и архитектонске конструкције. Изабрана је за редовног професора  21.10.2015. године. Научна област наставника је Зградарство-грађевинске конструкције и технологије. На  ФТН Департману за грађевинарство и геодезију,  предметни је наставник на основним академским студијама, на предметима "Зградарство 1" (ИИИ семестар) и "Зградарство 2" ( ИВ семестар). Укључена је у наставу и на изборном предмету "Префабрикација и технологија монтаже" (ВИИИ семестар). На дипломским академским студијама-мастер, на студијској групи Организација и технологија грађења (Грађевински менаџмент), води предмет "Индустријске методе у грађевинарству" (предметни наставник) и учествује у извођењу наставе (предавања и вежбе) на предмету "Теорија система и системска анализа". Од школске1997/98 године на Департману за архитектуру ангажована је у настави на предметима "Архитектонске конструкције", "Архитектонске конструкције 2" (ИИИ семестар) и "Архитектонске конструкције 3" ( ИВ семестар).

Редовни професор
21.10.2015.
Тренутно нема историјских података о чланству запосленог!
НазивУ Установи
АБ резервоар кружне основе

Диплома

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

1982

Вишекритеријумска оптимизација конструкције хале на основу технолошке анализе

Магистратура

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

1993

Анализа међузависности функционалних и конструкцијских карактеристика зграда код асеизмичког пројектовања

Докторат

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2005

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуHarmati N., Folić R., Magyar Z., Dražić J., Kurtović-Folić N.: Building Envelope Influence on the Annual Energy Performance in Office Buildings, Thermal Science, 2016, Vol. 20, No 2, pp. 679-693, ISSN 0354-9836
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMučenski V., Trivunić M., Ćirović G., Peško I., Dražić J.: Estimation of Recycling Capacity of Multi-storey Building Structures Using Artificial Neural Networks, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2013, Vol. 10, No 4, pp. 175-192, ISSN 1785-8860, UDK: 10.12700/APH.10.04.2013.4.11
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMučenski V., Peško I., Trivunić M., Ćirović G., Dražić J.: Identification of Injury Risk in Building Construction - Education, Experience and Type of Works, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 6, pp. 1011-1017, ISSN 1330-3651, UDK: 331.463:69]:311.313(497.113)
(М23) Рад у међународном часописуDražić J., Darko D., Mučenski V., Peško I.: Multi-criteria Analysis of Variation Solutions for the Pipeline Route by Applyng the PROMETHEE method, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 2, pp. 599-610, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуVujkov A., Bibić (Đorđević) D., Peško I., Mučenski V., Dražić J., Trivunić M.: Estimation of Recycling Capacity Using ANN and SVM, Građevinar, 2018, Vol. 70, No 9, pp. 783-792, ISSN 0350-2465, UDK: 624+69(05)=862
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомLukić I., Malešev M., Radonjanin V., Bulatović V., Dražić J.: Komparativna LCA analiza greda spravljenih od normalnog i konstrukcijskog lakoagregatnog betona, Građevinski materijali i konstrukcije, 2013, Vol. 56, No 1, pp. 3-15, ISSN 2217-8139, UDK: 861
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомDražić J., Laban M.: Multicriteria Evaluation and Window Selection, Građevinski materijali i konstrukcije, 2015, Vol. 58, No 3, pp. 37-52, ISSN 2217-8139, UDK: 674.21
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDražić J., Peško I., Mučenski V., Dejić A., Romanovich M.: Evaluating Contractors and Offered Structural Solutions, Procedia Engineering, 2016, Vol. 165, pp. 898-905, ISSN 1877-7058, 15. Underground Urbanisation as a Prerequisite for Sustainable Development, Sankt Peterburg: Science Direct Elsevier, 12-15 Septembar, 2016, pp. 898-905
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDražić J., Vatin N.: The Influence of Configuration on to the Seismic Resistance of a Building, Procedia Engineering, 2016, Vol. 165, pp. 883-890, ISSN 1877-7058, 15. Underground Urbanisation as a Prerequisite for Sustainable Development, Sankt Peterburg: Science Direct Elsevier, 12-15 Septembar, 2016, pp. 883-890
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Летић М., Дражић Ј.: Зградарство, Нови Сад, Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука, 2001, стр. 1-189, ИСБН 86-80249-28-9
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Тривунић М., Дражић Ј.: Монтажа бетонских конструкција зграда, Друго допуњено издање, Београд, Универзутет у Новом Саду, ФТН Нови Сад, АГМ књига Београд, 2009, стр. 1-277, ИСБН 978-86-86363-19-0
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаPeško I., Dražić J., Mučenski V., Trivunić M.: Preparing a Data Base for Estimating Seismic Damage on Buildings by Applyng ANN, Journal of Applied Engineering Science, 2012, Vol. 10, No 1, pp. 21-26, ISSN 1451-4117, UDK: 33
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаMučenski V., Peško I., Trivunić M., Dražić J., Ćirović G.: Optimization for Estimating the Amount of Concrete and Reinforcement Required for Multy-storey Buildings, Građevinski materijali i konstrukcije, 2012, Vol. 55, No 2, pp. 27-46, ISSN 2217-8139, UDK: 004.032.26:691.32=861
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДражић Ј.: Вредновање и оптимизација монтажних конструкција-технолошки аспект,, Техника, 2010, Вол. 1, Но 3, пп. 103-111, ИССН 0040-2176
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДражић Ј.: Ресурси за планирање производње елемената конструкција монтажних хала, Изградња, 2010, Вол. 1, Но 3-4, пп. 155-161, ИССН 0350-5421, УДК: 624.91.021.4:725.4
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорЗградарство-грађевинске конструкције и технологијеУниверзитет у Новом Саду21.10.2015.
Ванредни професорЗградарство-грађевинске и архитектонске конструкцијеФакултет техничких наука21.10.2010.
ДоцентЗградарство-грађевинске и архитектонске конструкцијеФакултет техничких наука03.11.2005.
АсистентГрађевинско инжењерствоФакултет техничких наука28.06.2005.
АсистентГрађевинско инжењерствоФакултет техничких наука01.07.2002.
АсистентГрађевинско инжењерствоФакултет техничких наука01.07.1998.
АсистентГрађевинско инжењерствоФакултет техничких наука27.06.1994.
АсистентЗградарство-грађевинске и архитектонске конструкцијеФакултет техничких наука28.09.1989.
Асистент приправникГрађевинско инжењерствоФакултет техничких наука26.06.1985.