доц. др Зоран Овцин


Недостаје слика

др Зоран Овцин

Доцент


Телефон021/485-2304
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКабинет 604

Рођен у Сомбору 1966. године. Основну и средњу школу завршио у Сомбору као вуковац.

Дипломирао 1990. године на Природно--математичком факултету у Новом Саду, Математика, смер Информатика са просеком 8.94. Исте године уписао Магистарске студије Математике и одбранио семинарске радове и положио све испите са оценом 10. Магистарску тезу под насловом "Варијациони принцип у фази метричким просторима" одбранио 1995. године.

Од 1991. до 2014. године радио као асистент на свим предметима Математике на Факултету техничких наука у Новом Саду. Од 2014. радио као предавач струковних студија на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Одбранио докторску тезу 2016. године, под називом "Квази Њутнове методе у стохастичкој оптимизацији", на Природно--математичком факултету у Новом Саду, Математика, Нумеричка математика.

Од 2016. године ради као Доцент на Факултету техничких наука, Нови Сад.

Учествовао на више научних пројеката Министарства за науку Србије. Коаутор више научних радова, учествовао на неколико међународних конференција, коаутор неколико збирки задатака.

Доцент
14.11.2021.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са магистратуром01.01.1996.01.12.2013.Департман за опште дисциплине у техници
Доцент14.11.2016.13.11.2021.Катедра за математику
Предавач01.01.2014.01.10.2016.Катедра за математику
НазивУ Установи
Дипломирани математичар информатичар

Диплома

Математичке науке

Природно-математички факултет

1990

Магистратура нумеричке математике - Варијациони принцип у фази метричким просторима

Магистратура

Математичке науке

Природно-математички факултет

1995

Квази Њутнове методе у стохастичкој оптимизацији

Докторат

Математичке науке

Природно-математички факултет

2016

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуNataša Krejić and Zorana Lužanin and Zoran Ovcin and Irena Stojkovska, Descent direction method with line search for unconstrained optimization in noisy environment, Optimization Methods and Software, 2015, (30), pp 1164-1184,
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуN. Krejić, Z. Lužanin, Z. Ovcin , Stochastic Newton-like methods for computing equilibria in general equilibrium models, COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS, (2011), vol. 30 br. 1, str. 127-149
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуO. Barak, Ð. Jakovljević, J. Popadić-Gaćeša, Z. Ovcin, D. Brodie, N. Grujić: Heart rate variability before and after cycle exercise in relation to different body positions, JOURNAL OF SPORTS SCIENCE AND MEDICINE, (2010), vol. 9 No. 2, pp.176-182
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуM. Stojaković, Z. Ovcin, Fixed point theorems and variational principle in fuzzy metric spaces, Fuzzy sets and systems 66 (1994), 353-356
(М23) Рад у међународном часописуO. Hadžić, Z. Ovcin, Fixed point theorems in fuzzy metric and probabilistic metric spaces, Univ. u Novom Sadu, Zb. Rad. Prirod. Matem. Fak. Ser. Mat. 24,2(1994), 197-209
(М23) Рад у међународном часописуMladenović M., Klašnja A., Karan V., Ovcin Z.: On and off responses of heart rate to supramaximal exercise in non-athletes, Medicina dello Sport, 2016, Vol. 69, No 2, pp. 184-193
(М23) Рад у међународном часописуBarak O., Klašnja A., Popadić-Gaćeša J., Ovcin Z., Grujić N.: Gender differences in parasympathetic reactivation during recovery from Wingate anaerobic test, Periodicum Biologorum, 2014, Vol. 116, No 1, pp. 53-58, ISSN 0031-5362
(М23) Рад у међународном часописуBarak O., Ovcin Z., Jakovljevic D., Lozanov-Crvenković Z., Brodie D., Grujić N.: Heart rate recovery after submaximal exercise in four different recovery protocols in male athletes and non-athletes, Journal of Sports Science and Medicine, 2011, Vol. 10, No 2, pp. 369-375, ISSN 1303-2968
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠvenda G., Kuzmanović S., Ovcin Z.: Practical Statistical Methods in Distribution Load Estimation, Proceedings, 20th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, Prague, Czech Republic, 2009, Session No. 4, Paper No. 0585
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrbić T., Štajner-Papuga I., Ovcin Z.: A note on fuzzy numbers , 127. Pannonian Applied Mathematical Meetings - PAMM, God: PAMM-Centre, 1999, pp. 17-24, ISBN 0133-3526
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуBarak O., Klašnja A., Popadić-Gaćeša J., Ovcin Z., Grujić N.: Gender differences in parasympathetic reactivation during recovery from Wingate anaerobic test, Periodicum Biologorum, 2013, Vol. 115, No S2, ISSN 0031-5362, 1. Regional Congress of the Physiological Societies, Rijeka, 13-15 Septembar, 2013
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуAdžić N., Ovcin Z. Comparation of two iterative pseudo-spectral approximations for nonlinear SPP PRIM06, Kragujevac
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаN. Adžić, Z. Ovcin: SPP with discontinuous function and spectral approximation, Novi Sad, Journal of Mathematics, Vol. 33, No. 1, 2003, pp. 119-125
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаR. Vulanović, Z. Ovcin, On Mesh generation for Singular Perturbation Problems, Univ. u Novom Sadu, Zb. Rad. Prirod.-Mat. Fak. Ser. Mat. 24, 1 (1994), 331-340
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаO. Hadžić, Z. Ovcin, A variational principle in fuzzy metric spaces, Bulletin T. CXI de l" Academie Serbe des Sciences et des Arts - 1996, Classe des Sciences Mathematiques et naturelles, Sciences mathematiques, No 21, 73-84
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаO. Hadžić, Z. Ovcin, A coincidence point theorem for multivalued mappings in 2-Menger spaces, Novi Sad J. Math. Vol 28, No. 3 1998, 29-39
(М52) Рад у часопису националног значајаNevenka Adžić, Zoran Ovcin, Division Point in Spectral Approximation for the Layer Solution, XIV Conference on Applied Mathematics, D. Herceg, K. Surla, Z. Lužanin, eds. Institute of Mathematics, Novi Sad, 2001, pp. 98-105
(М52) Рад у часопису националног значајаN. Adžić, Z. Ovcin: Orthogonal series approximation for boundary layers, Theoret. Appl. Mech., Vol.31, No.2, pp.201-214, Belgrade 2004
(М52) Рад у часопису националног значајаN. Adžić, Z. Ovcin: Approximate solution for SPP with discontinuous source term, Theoret. Appl. Mech., Vol.31, No.2, pp.215-234, Belgrade 2004
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаОвцин З., Квази Њутнове методе у стохастичкој оптимизацији, 2016
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентТеоријска и примењена математикаУниверзитет у Новом Саду14.11.2021.
ДоцентТеоријска и примењена математикаУниверзитет у Новом Саду14.11.2016.
Асистент приправник РМатематикаУниверзитет у Новом Саду12.09.2014.
Асистент - стари називМатематика20.02.2011.
Асистент приправник РМатематикаФакултет техничких наука02.07.2009.
Асистент - стари називМатематикаФакултет техничких наука20.02.2008.
Асистент - стари називМатематикаФакултет техничких наука01.04.2004.
Асистент - стари називМатематикаФакултет техничких наука01.04.2000.
Асистент - стари називМатематикаФакултет техничких наука05.07.1996.
Асистент - стари називМатематикаФакултет техничких наука01.11.1991.