Годишњи распоред испита у школској 2017/2018 години


24.11.2017. - 13:07 

Студијски програми чија се настава изводи (или ће се изводити) континуално у два нивоа студија на ФТН-у
(Основне академске студије)


Анимација у инжењерству
Архитектура и урбанизам
Биомедицинско инжењерство
Чисте енергетске технологије
Енергетика, електроника и телекомуникације
Енергетика и пороцесна техника
Електроенергетски софтверски инжењеринг
Геодезија и геоматика
Графичко инжењерство и дизајн
Грађевинарство
Индустријско инжењерсво
Информациони инжењеринг
Инжењерски менаџмент
Инжењерство информационих система
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство заштите заштите на раду
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Механизација и конструкционо машинство
Мехатроника
Мерење и регулација
Производно машинство
Техничка механика
Примењено софтверско инжењерство
Рачунарство и аутоматика
Поштански саобраћај и телекомуникације
Саобраћај и транспорт
Сценска архитектура, техника и дизајн
Софтверско инжењерство и информационе технологије
Софтверско инжењерство и информационе технологије - Лозница

Основне струковне студије


Електроенергетика-обновљиви извори електричне енергије
Електроника и телекомуникације
Софтверске информационе технологије – Нови Сад
Софтверске информационе технологије – Одељење у Инђији
Софтверске и информационе технологије – Лозница

Мастер академске студије (студијски програми чија се настави изводи у једном нивоу студија – Мастер академске студије)


Архитектура и урбанизам
Анимација у инжењерству
Биомедицинско инжењерство
Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбнизму
Енергетика, електроника и телекомуникације
Електроенергетски софтверски инжењеринг
Енергетски менаџмент
Енергетика и пороцесна техника
Индустријско инжењерсво
Информациони имжењеринг
Инжењерски менаџмент
Индустријско инжењерство - Напредне инжењерске технологије
Инжењерство информационих система
Инжењрство иновација
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство заштите на раду
Инжењерство третмана и заштите вода
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Мехатроника
Механизација и конструкционо машинство
Математика у техници
Планирање и управљање регионалним развојем
Производно машинство
Поштански саобраћај и телекомуникације
Примењено софтверско инжењерство
Рачунарство и аутоматика
Графичко инжењерство и дизајн
Геодезија и геоматика
Грађевинарство
Техничка механика и дизајн у техници
Софтверско инжењерство и информационе технологије
Саобраћај и транспорт
Сценска архитектура, техника и дизајн