IEEE – Student Branch, Нови Сад


29.10.2012. - 00:00
Студенти електротехнике су марта 2002. године основали студентски огранак Светског удружења инжењера електротехнике – IEEE. Тиме су себи отворили пут за лакше учествовање на научним и стручним скуповима врхунског квалитета широм света, као и за честа дружења и комуникацију са колегама из иностранства.

Wеб : www.ieee.uns.ac.rs