IAESTE Нови Сад


29.10.2012. - 00:00
Студентска организација за међународну сарадњу IAESTE окупља студенте техничких, технолошких и природно-математичких наука, а пре свега се бави организовањем феријалних стручних пракси у иностранству.

Wеб : www.uns.ac.rs/iaeste