СТУДЕНТСКА АСОЦИЈАЦИЈА ФТН


29.10.2012. - 00:00
Студентска Асоцијација Новог Сада је једна од четири званичне студентске организације на Универзитету у Новом Саду.

Студентска Асоцијација Факултета техничких наука основана је у јануару 2006. године и налази се у саставу Студентске Асоцијације Новог Сада. Основана је на иницијативу студената Факултета техничких наука као потреба да се растерети рад студентских организација и побољша квалитет услуга и решавања проблема студената. Организована је по ресорном принципу ради лакше идентификације посла и групе којој послови припадају.

Ресорни тимови СА ФТН-а:

   Ресор за науку, образовање и подизање еколошке свести студената,
   Ресор за информисање,
   Ресор за међународну сарадњу,
   Ресор за културу и забаву,
   Ресор за издавачку делатност и маркетинг,
   Ресор за економска питања,
   Ресор за спорт.

Организацијом управља факултетски одбор сачињен од координатора ресора, председника, подпредседника и генералног секретара

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ АСОЦИЈАЦИЈЕ СУ:

1. залагање за квалитетну наставу и услове студирања;
2. ефикасан образовни и научни систем;
3. висок ниво стандарда студената и квалитетно информисање;
4. залагање за аутономију Универзитета;
5. синдикални рад на факултетима и заштита студентских права;
6. подизање академске, друштвене и еколошке свести студената;
7. сарадња са сличним студентским организацијама у земљи и иностранству;
8. ефикасна реализација права студената који су завршили школовање, на запошљавање.

Програмска шема организације највећи простор даје додатној едукацији студената, развоју спорта као и норми еколошког понашања.
Председник Студентске Асоцијације Факултета техничких наука је Марко Топо, студент пете године Инжењерства заштите животне средине.

Придружите нам се и унапредите своје знање и способности…

Студентска Асоцијација Факултета техничких наука
Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад
web: www.saftn.org
e-mail: office@saftn.org