Политика ИСМ


26.10.2012. - 00:00 
ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА претставља основу за пројектовање поступака развоја свих процеса рада на Факултету и трајно одређивање односа у процесима рада Факултета. Основе политике КВАЛИТЕТА на Факултету условљене су:

   захтевима корисника,
   захтевима развоја подручја рада,
   резултатима развоја науке и њене технолоошке примене,
   истраживање рационалних поступака извођења процеса рада,
   способношћу предвиђања догађаја са обележјима технолошких предвиђања (рад на даљину, учење на даљину).

У политици квалитета је наглашена спремност Факултета да обезбеди:

   висок квалитет наставе,
   висок квалитет наставног и другог особља,
   висок квалитет лабораторијске и друге опреме,
   радне процесе без застоја и дорада,
   испуњење захтева студената и корисника производа и услуга и
   задовољење захтева корисника.

Изјава о Политици квалитета и њеној примени је приказана у прилогу под називом Изјава о квалитету.

Политика квалитета, преиспитана и прихваћена од стране руководиоца са извршном одгговорношћу, обавезујућа је за све учеснике у процесима рада Факултета.

Политику квалитета преиспитује руководство са извршном одговорношћу, а спроводи је декан Факултета.