О КАТЕДРИ
КАТЕДРА ЗА ПРОЦЕСНУ ТЕХНИКУ негује традицију успешног рада још од свог оснивања 1977. године. Активно сарађује са другим катедрама и департманима Факултета техничких наука, а заједно са Катедром за топлотну технику је током деценија свог постојања реализовала студијске програме из области топлотне и процесне технике. Квалитетан научно-истраживачки рад, бројни пројекти и студије, као и дугогодишња успешна сарадња са привредом су од оснивања одликовали саму Катедру, као и запослене на њој.

Чланови катедре су учествовали у пројектима из различитих области. Забележени су значајни резултати у различитим индустријским областима (у различитим областима енергетике-термоелектранама и топланама, као и на пројектима примене обновљивих извора енергије-биомасе, соларне и геотермалне енергије; затим у различитим гранама прехрамбене индустрије- у шећеранама, млекарама и пиварама; у нафтној и хемијској индустрији; пољопривреди; грађевинској индустрији; металургији; као и дрвној и металопрерађивачкој индустрији). Студенти који се определе за студијски програм Енергетика и процесна техника, могу да одаберу и модул Процесна техника кроз избор одговарајућих изборних предмета и затим се током студија упознају са могућностима примене знања из Процесног инжењерства у конкретним условима. Образовни кадар овог профила је неопходан за даљи привредни развој земље, а све претходно наведене области делатности представљају само неке од примера где наши студенти могу да примене своје знање.

Тренутно нема података