Predmet: Mehanika 2 - opšte (17 - H201)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Naučiti osnovne principe i metode analitičke mehanike primenljive na sisteme sa konačnim brojem stepeni slobode; razumeti osnovne pojmove, definicije i upotrebu mehanike u kontekstu učenja da se problem postavi i problem reši; razviti sposobnosti i veštine aktivne primene savremenog matematičkog aparata i informacionih tehologija u oblasti rešavanja problema.
Sposobnost generisanja dinamičkih modela kretanja sistema sa više povezanih tela različitim metodama uz prepoznavanje jedinstvenosti mehanike; razumevanje opštih pojmova kinematike i dinamike sistema, i njihove upotrebe u analizi kretanja; mogućnost da samostalno vežba, marljivo radi, kreativno razmišlja, komunicira sa drugim inženjerima u timu, demonstrira razumevanje i veštinu te da naučeno upotrebi za simulacije kretanja i predvidjanje ponašanja robotskih sistema u vremenskom domenu.
Opšta razmatranja kinematike sistema: veze (klasifikacija), stvarna, moguća i virtualna pomeranja, sinhrono variranje po Lagranžu, Žurdenu i Gausu. Metod Lagranževih množitelja. Lagranževe jednačine prve vrste. Opšta jednačina dinamike - Lagranž-Dalamberov diferencijalni varijacioni princip. Principi Žurdena i Gausa. Opšta jednačina statike. Generalisane koordinate i brzine. Opšta jednačina dinamike u generalisanim koordinatama. Lagranževe jednačine druge vrste za holonomne i neholonomne sisteme. Hamiltonove kanonske jednačine. Kejnove jednačine. Kvazikoordinate. Gibs-Apelove jednačine. Energija ubrzanja. Integralni varijacioni princip Hamiltona. Oblik Lagranževe funkcije za konkretne mehaničke sisteme i odgovarajući uslovi za stacionarnost dejstva. Direktne metode zasnovane na Hamiltonovom principu. Primeri uvek počinju od jednostavnijih zadataka a završavaju se sa konkretnim inženjerskim primenama: kretanje automobila, roboti sa krutim i fleksibilnim segmentima, primena Laplasovih transformacija na rešavanje nelinearnih diferencijalnih jednačina kretanja.
I u ovom kursu se preporučuje aktivno učešće studenata tako da se svaka od lekcija savlada već na času. Ovde se više različitih metoda koristi za formiranje diferencijalnih jednačina kretanja (DJK) jednog te istog mehaničkog sistema. Jednačine kretanja se rešavaju i numerički i metodama analitičke aproksimacije. Na predavanjima se uradi jedan deo primera, preostali se rade na vežbama ali i samostalno kod kuće kroz domaće zadatke. Studenti koji urade domaće zadatke iz svake grupe primera stiču pravo da predjeni deo gradiva polažu tokom semestra i tako polože ceo ili deo praktičnog dela završnog ispita odmah pošto su ga savladali, i to pre kraja semestra. Pored redovnih održavaju se i predispitne konsultacije kao računarske vežbe i to sa neposrednom pripremom za proveru razumevanja predjenog dela gradiva, kompjuterskim animacijama, i internet vodičem. Praktični deo ispita sastoji se od dva zadatka. Deo gradiva položen tokom semestra važi samo u prvom ispitnom roku.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
AP MarkeevTeorijska mehanika1990Nauka, MoskvaRuski jezik
IV MeščerskiZbirka zadataka iz mehanike1986Nauka MoskvaRuski jezik
KS KolesnikovZbirka zadataka iz teorijske mehanike1996Građrvinska knjigaRuski jezik
F Pfeiffer and Ch GlockerDynamics of multibody systems with unilateral constraints1995Wiley, New YorkEngleski
B. BrogliatoNonsmooth mechanics1999Springer, LondonEngleski
Spasić, DraganMehanika - deo 2: Opšta razmatranja2007u pripremiSrpski jezik
Simić, S.Analitička mehanika2006Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Praktični deo ispita - zadacineda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Spasić dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Žigić dr Miodrag
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Žigić dr Miodrag
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Rehlicki-Lukešević Lidija
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Balać Sonja
Asistent

Auditorne vežbe