Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer mašinstva (Mast. inž. maš.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Mašinsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
62 

Obezbeđivanje energije, pored očuvanja životne sredine, predstavlja, ne samo jedan od centralnih tekućih problema današnjeg sveta, već i suštinski faktor razvoja i opstanka civilizacije....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Tomić dr Mladen
DocentTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Konstruisanje u energetici i procesnoj tehnici312006
Primenjena automatizacija u industriji311015
Izborni predmet 11000006
Izborni predmet 12000005
Izborni predmet 13000005

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborni predmet 14000006
Izborni predmet 15000004
Stručna praksa000033
Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama - master rada0008013
Izrada i odbrana master rada000079