Osnovne informacije

Nivo studija
Specijalističke akademske studije


Zvanje koje se stiče
Specijalista inženjer zaštite životne sredine (Spec. inž. zašt. živ. sred)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu


Trajanje (god/sem)
2 / 3


Ukupan broj ESPB bodova
90


Specijalističke akademske studije na studijskom programu Inženjerstvo zaštite životne sredine traju tri semestra, a akademski naziv koji se stiče je specijalista inženjer zaštite životne sredine....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Stanisavljević dr Nemanja
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Metodologija naučno-istraživačkog rada00031.004
Izborni predmet (bira se jedan predmet)32002.008
Primenjena analiza fizičko-hemijskih parametara32003.008
Izborni predmet (bira se jedan predmet)43003.0010

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborni predmet (bira se jedan predmet)33004.0010
Izborni predmet (bira se jedan predmet)43003.0010
Analiza tokova materijala u urbanim sistemima43003.0010

Godina: 2, Semestar: Zimski

Izborni predmet (bira se jedan predmet)32001.007
Stručna praksa00003.003
Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama - specijalistički rad000150.0015
Izrada i odbrana specijalističkog rada00006.005