ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС НА АРХИТЕКТУРУ 2019/20.


25.09.2018. - 09:23 
Припремни часови за полагање пријемног испита за упис на основне академске студије архитектуре организовани су на Департману за архитектуру и урбанизам, а наставу држе запослени професори. Курс је осмишљен као припрема за полагање пријемног испита и као припремна година која треба да омогући кандидатима да стекну знања неопходна за студирање ове занимљиве техничке и уметничке дисциплине.
Кандидатима ове припреме треба да помогну у стицању нових и проширењу досадашњих знања о архитектури, како би са више успеха полагали пријемни испит који ће се полагати у виду теста у једном дану. Питања на тесту ће бити разноврсна и састављена од тема које ће се обрађивати на часовима припремне наставе и из задате литературе.

Области из којих се одржава припремна настава и из којих ће бити питања на пријемном испиту су следеће:
1. Архитектонско пројектовање;
2. Урбанизам;
3. Геометрија и рачунари;
4. Савремена архитектура, историја и теорија;
5. Уметност и дизајн у архитектури.


ИНТЕНЗИВНИ КУРС У ЈУНУ 2019.

Кандидати уплату могу извршити у свакој пошти, банци, Управи за јавна плаћања или преко фирми и предузећа чији су стипендисти на следећи рачун:
Жиро рачун: 840-1710666-12
Број модела: 97
позив на број: 110320
сврха: припремни часови – Архитектура
прималац: ФТН, Нови Сад, смер Архитектура

Кандидати морају донети и показати доказ о уплати курса на почетак часа, због чега се саветује да дођу 15 минута раније.
ПРИПРЕМЕ НИ У КОМ СЛУЧАЈУ НИСУ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УПИСА,који зависи од стварних резултата и способности кандидата које покажу на пријемном испиту. Моле се кандидати да ово објашњење озбиљно уваже.

Архитектура:
1. Ранко Радовић, Нова антологија кућа, 23 примера архитектуре и урбанизма света, Грађевинска књига, Београд 2001.
2. Милан П. Ракочевић, Увод у архитектонско пројектовање (или – 24 сата архитектуре – ново издање), Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, 1998.
3. Јирген Једике, Облик и простор у архитектури, Орион – Арт, Београд

Општа култура:
1. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за III разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.
2. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за IV разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009.
3. В. Галовић, Б. Гостовић, Ликовна култура, за гимназију и стредње стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009.
4. С. Маринковић, Музичка култура за гимназију и стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
5. К. Богдановић, Б. Бурић, Теорија форме Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.