Интензивни курс припремне наставе за упис на студијски програм Сценска архитектура, техника и дизајн


02.06.2017. - 12:59 

Током јуна 2017. године биће одржан интензивни курс припремне наставе за упис основних студија Сценске архитектуре, технике и дизајна.
Интезивни курс припремне наставе ће бити реализован сваке суботе и недеље на Факултету техничких наука током јуна 2017. године, све до почетка пријемног испита. У овом периоду кандидати ће се припремати за делове пријемног испита: Перцепција и презентација простора и Писани есеј на задату тему.
Кроз цртеж и упознавање са основним цртачким техникама, моделовање у различитим материјалима и истраживање разноврсних начина на које је могуће доживети простор, кандидати ће се припремати за део пријемног испита Перцепција и презентација простора. Припрема за део пријемног испита Писани есеј на задату тему подразумева анализу драмских текстова и проучавање литературе из области сценског дизајна. Такође, постоји могућност похађања појединачних часова припремне наставе.

Цена припремне наставе за студијски програм Сценска архитектура, техника и дизајн износи:
8 долазака – 15.000,00 дин
4 доласка – 9.200,00 дин
1 долазак – 3.000,00 дин

Уплата трошкова припремне наставе врши се на рачун у свакој пошти, банци, Управи за јавна плаћања или преко фирми и предузећа чији су стипендисти.
Жиро рачун: 840-1710666-12
Број модела: 97 позив на број: 6703203306
Сврха: припремни часови – Сценска архитектура, техника и дизајн прималац: ФТН, Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад

За све информације можете се обратити на телефон: 021 485 2223, 021 485 2471, 062 565 069 или путем сајта.